Психологія людських спільнот. Густав Лебон

Классики психологии.

Скачать книгу
Читать онлайн

Психологія людських спільнот


Год выпуска 0

isbn 9780880007702

Автор произведения Густав Лебон

Жанр Классики психологии

Серия

Издательство Мультимедийное издательство Стрельбицкого


Ґюстав Лебон – французький психолог, соціолог, антрополог, історик та публіцист, найбільше відомий як засновник соціальної психології як науки і автор одного з перших варіантів доктрини «масового суспільства». Гюстав Лебон обстоював ідею расового детермінізму в розвитку цивілізації. У якості підгрунтя соціальної еволюції він розглядав не розум, а ірраціонально-вольову, емоційну сферу психічного життя – почуття і вірування. «Психологія народів» присвячена питанням утворення, розвитку і згасання людських рас і ролі, яку грають в цих процесах керуючі народом ідеї і люди. «Психологія мас» або «Психологія натовпу» стала розділом соціальної психології, який вивчає поведінку груп людей і відмінності у поводженні юрби та окремих її осіб (індивідів). Мова про раптові соціальні зміни, спричинені діями великих груп людей, які не були б притаманними одному учаснику подій. Зміст: Психологія народів. Психологія мас.