Матурлык. Амирхан Еники

Литература 20 века.

Скачать книгу
Читать онлайн

Матурлык


Год выпуска 0

isbn

Автор произведения Амирхан Еники

Жанр Литература 20 века

Серия

Издательство Бесплатный контент


Татар ӘдӘбияты классигы, ТатарстанныҢ халык язучысы Әмирхан ЕникинеҢ Әлеге Җыентыгына милли ӘдӘбиятныҢ Алтын фондына кергӘн хикӘялӘре, повестьлары тупланды.