Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej. Anna Tarwacka

Юриспруденция, право.

Скачать книгу
Читать онлайн

Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej


Год выпуска 0

isbn 978-83-8107-654-8

Автор произведения Anna Tarwacka

Жанр Юриспруденция, право

Серия

Издательство OSDW Azymut