Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej. Sławomir Lewandowski

Юриспруденция, право.

Скачать книгу
Читать онлайн

Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej


Год выпуска 0

isbn 978-83-264-8912-9

Автор произведения Sławomir Lewandowski

Жанр Юриспруденция, право

Серия

Издательство OSDW Azymut