Պատմութիւն. Անանիա Շիրակացի

История.

Скачать книгу
Читать онлайн

Պատմութիւն


Год выпуска 0

isbn 9781772467901

Автор произведения Անանիա Շիրակացի

Жанр История

Серия

Издательство Автор


Մեծ է Անանիա Շիրակացու գիտական գործունեության ոլորտը։ Զբաղվել է փիլիսոփայությամբ, աստղագիտությամբ,աշխարհագրությամբ, մաթեմատիկայով, տոմարագիտությամբ, ալքիմիկոսությամբ։ Իր աշխատության մեջ հեղինակ ներկայացնում է մինչ իր դարաշրջանը հայ ժողովրդի պատմությունը՝հղումներ անելով տարբեր աղբյուրներից: