Viņa īpašums. Jolanta Auziņa

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Viņa īpašums


Год выпуска 2024

isbn

Автор произведения Jolanta Auziņa

Жанр

Серия

Издательство Автор


Šis grāmatas teksts stāsta par Ritu, kura nonāk sarežģītā situācijā, kad viņas dzīvi kontrolē cits cilvēks. Rita cenšas aizstāvēt savas tiesības un paust savu nepiekrišanu tam, ka viņas dzīve pieder kādam citam. Viņa saskaras ar vīrieti, kurš apgalvo, ka viņa ir viņa īpašums un ka viņas tēvs viņu pārdevis.Vīrietis, kurš ir sagrābis mapi ar informāciju par Ritu, izmanto savas zināšanas, lai ar viņu manipulētu un liktu viņai apšaubīt savu spriedumu. Rita nonāk neziņā un nespēj izlemt, vai viņa var uzticēties šim vīrietim un ļaut viņam kontrolēt viņas dzīvi.