Nauka potwierdza – 3. Zbiór artykułów naukowych. Андрей Тихомиров

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Nauka potwierdza – 3. Zbiór artykułów naukowych


Год выпуска 0

isbn 9785005956965

Автор произведения Андрей Тихомиров

Жанр

Серия

Издательство Издательские решения


Wzmianka o odzieży w starożytnych źródłach potwierdza współczesne dowody archeologiczne, że starożytni ludzie używali odzieży już 90—120 tysięcy lat temu.