Qar altındakı çiyələk. Народное творчество

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Qar altındakı çiyələk


Год выпуска 0

isbn

Автор произведения Народное творчество

Жанр

Серия

Издательство Hadaf Neshrleri


Salam, əziz dostum! Mən bu nağılları sevərək oxudum. Əminəm, sən də çox bəyənəcəksən. Qurbağalar yanlış yönə baxsa da, bunu heç vaxt bilmədiklərini öyrənəndə güləcək, dənizin nə üçün duzlu olduğunu biləndə heyrətlənəcək, Saburonun bacarığına heyran qalıb, O-Tiyonun halına acıyacaqsan. Nağılların sonunda verilmiş testləri həll etmək, nağıl ağacındakı sualları cavablandırmaq mövzunu daha aydın mənimsəməyə kömək edəcək.