Bir illüziyanın gələcəyi. Зигмунд Фрейд

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Bir illüziyanın gələcəyi


Год выпуска 0

isbn

Автор произведения Зигмунд Фрейд

Жанр

Серия

Издательство Hadaf Neshrleri


Ziqmund Freyd, 1927-ci ildə çap etdirdiyi bu əsərində, özünün yaratdığı psixoanalitika nəzəriyyəsinin köməyi ilə dini baxışların gələcək inkişaf yolunu izləməyə çalışmışdır. Kitabın araşdırma obyekti xristian dini təlimidir. Dinin tənqidi ilə barışmayan, onu müdafiə edən, eyni zamanda tənqidə dözümlü yanaşmağı bacaran inanclı bir şəxs ilə, elmi biliklərlə yaraqlanmış Freydin dialoqu üzərində qurulmuş əsər oxunaqlı və düşündürücüdür.