Qızıl böcək. Эдгар Аллан По

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Qızıl böcək


Год выпуска 0

isbn

Автор произведения Эдгар Аллан По

Жанр

Серия

Издательство Hadaf Neshrleri


Kitabda dünya ədəbiyyatında bir çox janrlara möhür vurmuş məşhur yazıçı Edqar Allan Ponun detektiv ədəbiyyatının ilk nümunələrindən sayılan “Qızıl böcək” və “Oğurlanmış məktub” hekayələri yer alıb. “Qızıl böcək” hekayəsi macəra üslubunda olsa da, müəllifin təbirincə desək, “məntiqi novella”dır. “Oğurlanmış məktub” isə dünya detektiv ədəbiyyatının ilk hekayə nümunələri sayılan trilogiyanın – baş obrazı həvəskar xəfiyyə Ogüst Düpen olan “Morq küçəsində qətl” və “Mari Rojenin sirri”ndən sonra üçüncü hekayəsidir.