Mari Rojenin sirri. Эдгар Аллан По

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Mari Rojenin sirri


Год выпуска 0

isbn

Автор произведения Эдгар Аллан По

Жанр

Серия

Издательство Hadaf Neshrleri


Kitabda dünya ədəbiyyatında bir çox janrlara möhür vurmuş məşhur yazıçı Edqar Allan Ponun “Mari Rojenin sirri” və “Bunu edən kişi sənsən” hekayələri yer alıb. “Mari Rojenin sirri” dünya detektiv ədəbiyyatının ilk hekayə nümunələri sayılan trilogiyanın sayca ikinci hekayəsidir (bu trilogiyaya baş obrazı həvəskar xəfiyyə Ogüst Düpen olan “Morq küçəsində qətl” və “Oğurlanmış məktub” adlı hekayələr də daxildir). “Bunu edən kişi sənsən” hekayəsi isə ümumilikdə detektiv və qorxu janrı elementlərini özündə birləşdirən, müəllifin təbirincə desək, “məntiqi novella”dır.