Amerika faciəsi . Теодор Драйзер

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Amerika faciəsi


Год выпуска 0

isbn

Автор произведения Теодор Драйзер

Жанр

Серия

Издательство Hadaf Neshrleri


Dünya şöhrətli Amerika yazıçısı Teodor Drayzerin 1925-ci ildə yazdığı “Amerika faciəsi” onun şah əsəri hesab olunur. Romanda küçə vaizlərinin oğlu olan, sıravi amerikalı Klayd Qrifitsin taleyindən danışılır. Müəllif göstərir ki, saxta idealların hökm sürdüyü bir quruluşda ruhu xilas etmək mümkün deyil. Vaizlərin oğlu valideynlərinin yolu ilə deyil, nəfs yolu ilə gedir. Əxlaqı pozulur, namuslu həyat sürən məsum Robertanı yoldan çıxarır. Cəmiyyətdəki “yüksək təbəqənin” üzvlüyünü qazanmaq istəyən Robertanın faciəsinə səbəb olmaqla nəticədə özünü də məhv edir. Yazıçı bu əsəri ilə Amerikanın sosial həyatının və kapitalizmin eybəcər və dəhşətli üzünü göstərmişdir. Bu kitabda “Amerika faciəsi”nin üç hissəsindən 1-cisi təqdim olunub.