Seçmə Sevgi Şeirləri . Народное творчество

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Seçmə Sevgi Şeirləri


Год выпуска 0

isbn 978-9952-8449-3-1

Автор произведения Народное творчество

Жанр

Серия

Издательство JekaPrint


Poeziya antologiyasına çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus yer tutan, dəst-xətti ilə seçilən orta və yaşlı nümayəndələrinin müxtəlif illərdə qələmə aldıqları sevgi şeirləri toplanıb.