Aforizmlər və müdrik kəlamlar. Народное творчество

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Aforizmlər və müdrik kəlamlar


Год выпуска 0

isbn 978-9952-8453-2-2

Автор произведения Народное творчество

Жанр

Серия

Издательство JekaPrint


Hər kəsin hikmət dəryasına, müdriklərin kəlamlarına ehtiyacı vardır. Biz də öz süzgəcimizdən keçirib bəyəndiklərimizi bu kitabımızda toplamağa çalışdıq. Gözyorucu mövzulardan qaçanda, burada dahilərin hikmətli kəlamlarını oxuyub az da olsa təskinlik tapmaq ümidi ilə… Xoş mütaliələr!..