Barbaros Xeyrəddin Paşa. Народное творчество

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Barbaros Xeyrəddin Paşa


Год выпуска 0

isbn 978-9952-8453-2-8

Автор произведения Народное творчество

Жанр

Серия

Издательство JekaPrint


Osmanlı imperiyası Dəniz Donanmasının əfsanəvi Baş komandanı, Avropada Barbaros (Kürənsaqqal) adı ilə məşhur olan Xeyrəddin (Xızır) Paşanın (1478-1546) öz dilindən yazılmış və 1965-ci ilə qədər türk dilində nəşr edilməmiş xatirələri sizi türk hərb tarixinin zəngin səhifələrinə götürəcək, bu böyük şəxsiyyətin həyat və fəaliyyəti ilə tanış edəcəkdir.