Seksuallığın Psixologiyası. Зигмунд Фрейд

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Seksuallığın Psixologiyası


Год выпуска 0

isbn

Автор произведения Зигмунд Фрейд

Жанр

Серия

Издательство Alatoran yayınları


Müəllifin seksual həyatla bağlı fikirləri ilə inqilab etməsi hamıya məlumdur. Bu kitabda isə o, seksual hadisələri bioloji araşdırma müstəvisindən ayıraraq psixoloji anlayışlar kontekstində araşdırıb. Elmdə ilk dəfə uşaq seksuallığını, seksual sapmaları, homoseksuallığı hərtərəfli öyrənməyə çalışıb. Böyük alim bütün bu mövzuları özünəqədərki tədqiqatçıların uğur, təcrübə və metodlarına əsaslanaraq şərh edir. Gəldiyi nəticələri anlaşıqlı bir dildə oxucularına çatdırır. Kitab təkcə bu sahədə çalışan mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmayıb, mövzu ilə maraqlanan bütün diqqətli oxucular ondan faydalana bilər.