Mədəniyyətin Sancıları. Зигмунд Фрейд

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Mədəniyyətin Sancıları


Год выпуска 0

isbn

Автор произведения Зигмунд Фрейд

Жанр

Серия

Издательство Alatoran yayınları


Mədəniyyətin sancıları (Das Unbehagen in der Kultur) Sigmund Freud un ölümündən on il öncə yazdığı ən məşhur və ən çox müzakirə olunan, ən parlaq əsəridir. Eyni zamanda böyük alimin ən çox tənqid olunan, yalnış anlaşılan və analiz edilən əsəridir. İlk dəfə 1930-cu illərdə çağp edilən kitab insan cəmiyyəti və onun nizamlanması, təşkil edilməsi üçün təməl sayılan məsələlərə, sivilizasiyanın meydana gəlməsinə səbəb olan faktorlara aydınlıq gətirmək məqsədi daşıyırdı. Hər şey nə üçün və necə baş verdi? Mədəniyyətin yol xəritəsini müəyyən edən nələrdir? Freud un bu çalışmasında biliyin insanın var olmasındakı rolu və incəsənətin meydana gəlməsi daha çox diqqət mərkəzindədir.