Paris Notrdam kilsəsi. Виктор Мари Гюго

. Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Скачать книгу
Читать онлайн

Paris Notrdam kilsəsi


Год выпуска 0

isbn 9789952241884 

Автор произведения Виктор Мари Гюго

Жанр

Серия Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Издательство Altun Kitab


Bu romanda müəllif Kvazimodo, Klod Frollo, Esmeralda kimi obrazların timsalında dinin insanları, cəmiyyəti öz əsarəti altında saxlaması, hüquqsuzluq, cəhalət və s. kimi məsələlərə toxunur.