Prawo do dobrego samorządu w kontekście realizacji zadań publicznych. Mirosław Stec

Юриспруденция, право.

Скачать книгу
Читать онлайн

Prawo do dobrego samorządu w kontekście realizacji zadań publicznych


Год выпуска 0

isbn 978-83-8246-641-6

Автор произведения Mirosław Stec

Жанр Юриспруденция, право

Серия

Издательство OSDW Azymut