Obrona "chrześcijańskiej Europy" przed "inwazją islamu"? Populistyczny dyskurs polityczno-religijny w Polsce w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie. Janusz Balicki

Религиоведение.

Скачать книгу
Читать онлайн

Obrona "chrześcijańskiej Europy" przed "inwazją islamu"? Populistyczny dyskurs polityczno-religijny w Polsce w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie


Год выпуска 0

isbn 978-83-8090-882-6

Автор произведения Janusz Balicki

Жанр Религиоведение

Серия

Издательство OSDW Azymut