Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych. Iwona Gredka

Юриспруденция, право.

Скачать книгу
Читать онлайн

Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych


Год выпуска 0

isbn 978-83-242-1959-9

Автор произведения Iwona Gredka

Жанр Юриспруденция, право

Серия

Издательство OSDW Azymut