Теодор Драйзер

Список книг автора Теодор Драйзер


  Гений. Книга 1

  Теодор Драйзер

  Жизнь героя этого романа – это сплетение творчества и страсти, любви к женщинам и к живописи, из запретов, которые нарушаются и, конечно, головокружительного успеха и стремительного падения! «Гений» – во многом автобиографический роман Драйзера, который холодно приняли критики и превозносили читатели. Юджин Витла, будучи тонко чувствующим и думающим ребенком, всегда выделялся среди сверстников. Повзрослев, он переезжает из своей консервативной деревеньки в Чикаго и поступает в школу искусств, где демонстрирует незаурядный талант. Здесь, в этом городе больших возможностей и соблазнов, молодой художник погружается в водоворот событий и новых знакомств, которые приводят его к достатку, славе и душевному кризису… © ООО «Издательство АСТ», 2023

  Dahi

  Теодор Драйзер

  Əsərdə sadə bir rəssam olan Yucin Vitlanın həyat tərzi, yaradıcılığı, uğurları, çətinliklərin öhdəsindən gələrək yüksəlib dahi rəssama çevrilməsi və eyni zamanda da onun necə ehtiras, gözəllik, qadın düşkünü olduğu əks etdirilib. Əsər başdan ayağa onun tanış olduğu qadınlar və onlarla necə rəftar etməsi ilə təsvir olunub. Bu qadınların içərisində isə onu başqalarından daha çox sevən Ancelanın ağrılı, acılı sevgisi və əsl qurbana çevrilməsi əks olunub. Bu əsərdə eyni zamanda insanın yüksələ bilməsi və ehtirasların onu həyatın qaranlıq bir quyuya ataraq məhv etməsini yazıçı çox gözəl göstərmişdir. Dahi Yucin. Dahi, lakin bədbəxt Yucinin həyat hekayəsi. Yucin Vitla xüsusi istedada malik, gözəllik düşkünü olan bir rəssamdır. Gördüyü hər gözəl qadına eşq elan edir, onlarla eşq macərası yaşamağa can atır, çox vaxt özü də hisslərindən baş açmayan dahi bir rəssam… Rubi, Miriem, Norma, Kristina, Stella, Suzanna… – bunlar Yucinin müxtəlif vaxtlarda birlikdə olduğu qadınlardır. Amma o, Ancela adlı dindar bir kənd qızı ilə evlənir və onunla enişli-yoxuşlu, acılı-şirinli bir ömür sürür. Yazıçı həyatının müxtəlif dövrlərində müxtəlif çətinliklərlə üz-üzə qalan rəssamın həyatını elə o rəssamın özü kimi incəliklə işləyir. Sonradan pul ehtirası, kapitalizmin eybəcərlikləri rəssamı sənətindən uzaq salır…

  Двенадцать мужчин

  Теодор Драйзер

  Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию сборник автобиографических рассказов американского писателя и общественного деятеля Теодора Драйзера, посвящённый отдельным личностям, которые, как считается, повлияли на жизнь автора. Суета сует Мопассан Младший Могучий Рурк Мэр и его избиратели Санаторий Кэлхена Мой брат Поль Питер У.Л.С. Сельский врач Сельский богослов Тот, кто служит человеку Патриарх

  Финансист

  Теодор Драйзер

  Знаменитый роман американского писателя Теодора Драйзера, опубликованный в 1912 году. Основан на реальной истории американского миллионера Чарльза Йеркса. «Трилогию желания» Теодора Драйзера можно назвать предвестницей всех бизнес-романов. Историческая и экономическая канва XIX века в ней сплетается с психологией мышления успешного дельца. Драйзер показывает, как финансово-экономическая среда формирует психологию коммерсанта и биржевого дилера, для которого все средства хороши, если они помогают достичь власти и богатства. Автор рисует быт и нравы финансовой среды, подход крупного бизнеса к обществу и его политическую несентиментальность. Первая книга трилогии, «Финансист», охватывает период с 1837 по 1873 год, восстанавливая экономические события того периода и показывая становление финансиста и предпринимателя Фрэнка Каупервуда от биржевого спекулянта до миллионера. Герой добивается успеха благодаря спонтанности, готовности к риску, твердой цели разбогатеть любой ценой и яркой харизме. И хотя события происходят почти двести лет назад, таких людей знаем мы все. Для кого эта книга • Для тех, кто любит историко-экономические темы. • Для тех, кто хочет вникнуть в мышление капиталиста. • Для тех, кто собирает домашнюю или офисную библиотеку.

  Сармоядор

  Теодор Драйзер

  Бир неча кунда миллионер бўлиш мумкинми? Шу билан инсоннинг истаклари поёнига етармикан? Қўлингиздаги китоб – “Сармоядор”нинг бош қаҳрамони Фрэнк Каупервуд кўпроқ савқи табиийсига қулоқ тутиб, бир неча кунда чиндан бойиб кетади. Унда ўсмирлигиданоқ атрофдагилар таъсирида савдогар ва биржа ўйинчиси руҳияти шаклланганди. Ташаббускор, иқтидорли ва серғайрат ёш йигит аста-секин ҳеч қандай тамойилни тан олмайдиган, ўз ҳукмини ўтказувчи очкўз миллионерга айланди-қолди. Аммо ҳаёт бир текис эмас, унинг учун кутилмаган оғир синовлар ҳали олдинда эди…

  Amerika faciəsi

  Теодор Драйзер

  Dünya şöhrətli Amerika yazıçısı Teodor Drayzerin 1925-ci ildə yazdığı “Amerika faciəsi” onun şah əsəri hesab olunur. Romanda küçə vaizlərinin oğlu olan, sıravi amerikalı Klayd Qrifitsin taleyindən danışılır. Müəllif göstərir ki, saxta idealların hökm sürdüyü bir quruluşda ruhu xilas etmək mümkün deyil. Vaizlərin oğlu valideynlərinin yolu ilə deyil, nəfs yolu ilə gedir. Əxlaqı pozulur, namuslu həyat sürən mə-sum Robertanı yoldan çıxarır. Cəmiyyətdəki “yüksək təbəqənin” üzvlüyünü qazanmaq istəyən Robertanı öldürməklə nəticədə özünü də məhv edir. Yazıçı bu əsəri ilə Amerikanın sosial həyatının və kapitalizmin eybəcər və dəhşətli üzünü göstərmişdir. Bu kitabda “Amerika faciəsi”nin üç hissəsindən 3-cüsü təqdim olunub.

  Amerika faciəsi

  Теодор Драйзер

  Dünya şöhrətli Amerika yazıçısı Teodor Drayzerin 1925-ci ildə yazdığı “Amerika faciəsi” onun şah əsəri hesab olunur. Romanda küçə vaizlərinin oğlu olan, sıravi amerikalı Klayd Qrifitsin taleyindən danışılır. Müəllif göstərir ki, saxta idealların hökm sürdüyü bir quruluşda ruhu xilas etmək mümkün deyil. Vaizlərin oğlu valideynlərinin yolu ilə deyil, nəfs yolu ilə gedir. Əxlaqı pozulur, namuslu həyat sürən məsum Robertanı yoldan çıxarır. Cəmiyyətdəki “yüksək təbəqənin” üzvlüyünü qazanmaq istəyən Robertanı öldürməklə nəticədə özünü də məhv edir. Yazıçı bu əsəri ilə Amerikanın sosial həyatının və kapitalizmin eybəcər və dəhşətli üzünü göstərmişdir. Bu kitabda “Amerika faciəsi”nin üç hissəsindən 2-cisi təqdim olunub.

  Amerika faciəsi

  Теодор Драйзер

  Dünya şöhrətli Amerika yazıçısı Teodor Drayzerin 1925-ci ildə yazdığı “Amerika faciəsi” onun şah əsəri hesab olunur. Romanda küçə vaizlərinin oğlu olan, sıravi amerikalı Klayd Qrifitsin taleyindən danışılır. Müəllif göstərir ki, saxta idealların hökm sürdüyü bir quruluşda ruhu xilas etmək mümkün deyil. Vaizlərin oğlu valideynlərinin yolu ilə deyil, nəfs yolu ilə gedir. Əxlaqı pozulur, namuslu həyat sürən məsum Robertanı yoldan çıxarır. Cəmiyyətdəki “yüksək təbəqənin” üzvlüyünü qazanmaq istəyən Robertanın faciəsinə səbəb olmaqla nəticədə özünü də məhv edir. Yazıçı bu əsəri ilə Amerikanın sosial həyatının və kapitalizmin eybəcər və dəhşətli üzünü göstərmişdir. Bu kitabda “Amerika faciəsi”nin üç hissəsindən 1-cisi təqdim olunub.

  Qasırğa

  Теодор Драйзер

  «İfritə» hekayəsi xristian kilsəsi tarixinin ən rüsvayçı səhifələrindən birini – inkvizisiya və “əcinnələr ovu” dövrünü bütün çılpaqlığı ilə göstərir. Hekayədə orta əsrlərin axırından və intibah dövrünün başlanğıcından danışılır. Balzak öz əsərində ilahi qüvvələrin iradəsindən azad olan insanın yaranışını, əvəzində ruhanilərin necə maddiyyətə yuvarlandıq-larını və “mentalitet” pərdəsi altında edilən bütün hərisliklərindən doğan cinayətlərini rəngarəngliyi ilə göstərir.

  Dahi

  Теодор Драйзер

  Məşhur Amerika yazıçısı T.Drayzerin (1871-1945) «Dahi» (1915) əsəri istedadlı şəxsiyyət, Amerikada keçən əsrin sonunda yaşamış rəssamın taleyi, qəhrəmanın yaradıcılığı və mənəvi axtarışları haqqındadır.