Оноре де Бальзак

Список книг автора Оноре де Бальзак


  Kuzin Bette

  Оноре де Бальзак

  İlk kez 1846 yılında yayımlanan Kuzin Bette, Balzac’ın en önemli romanlarından biri olup, birçok eleştirmen tarafından da yazar için bir dönüm noktası sayılmıştır. Balzac romanı, ölümünden üç yıl önce, aralıksız iki ay boyunca çalışarak kaleme alır. Romanın geçtiği 19. yüzyıl Fransa’sı, toplumsal ve ekonomik büyük değişimlerin yaşandığı, paranın ve satın aldıklarının her şeyin önüne geçtiği bir yerdir ve elbette Hulot ailesi de bundan nasibini alır. Romana adını veren Kuzin Bette, çirkin ve yoksul olmasının, evlenememesinin bedelini ailesinden intikam alarak, onlara her fırsatta kötülük yaparak ödetmek ister. Çoğu kez bunda başarılı da olur. Felakete sürüklenen ailede; erdem, merhamet ve sadakat kötülükle sınanır hep. İkiyüzlülük ve ihtiras, her güzel hissi ezer geçer… Balzac gerçekçidir; kaleminden çıkan her bir karakter kendinden bekleneni yapar, hem de eksiksiz. Nedamet getirmez onun kötüleri ve kötülüğe tevessül etmez onun iyileri…

  Otuz Yaşındaki Kadın

  Оноре де Бальзак

  Bu eserde de her Balzac romanında olduğu gibi kadın duygularının en ince biçimde ele alınışı ve mükemmel doğa tasvirleri, yazarın, gözlem gücünün ve realist romanın en büyük kalemlerinden biri oluşunun nişanesidir. Otuz yaşında bir kadının genç bir adam için dayanılmaz çekici yanları vardır. (…) Gerçekten, bir genç kızın sayısız hayalleri vardır, çok toydur, seks konusu da sevgisine çok yakından suç ortaklığı eder; onun için bir delikanlı böyle bir sevgiyle de övünemez. Oysa bir kadın, yapılacak fedakârlıkların bütün kapsamını bilir. Genç kızın merak yüzünden, sevgilisininki ile ilgisi olmayan çekicilikler yüzünden sürüklendiği bir durumda kadın, vicdani bir duyguya boyun eğer. Biri kendini bırakır, öteki ise seçer. Bu seçiş bile çok övünülecek bir şey değil midir? Mutsuzluklar yüzünden hemen her zaman pahalıya mal olmuş bir bilgiye sahip tecrübeli kadın, kendini verirken benliğinden fazlasını verir sanki. Oysa cahil ve hemencecik inanan, hiçbir şey bilmeyen genç kız, hiçbir şeyin kıyaslamasını yapamaz; hiçbir şeyin değerini veremez. Sevgiyi kabul eder ve inceler. İnsanın yönetilmekten hoşlandığı, söz dinleyip boyun eğmenin zevk olduğu yaşta kadın bize öğretir, öğüt verir; genç kız ise her şeyi öğrenmek ister ve kadının şefkatli olduğu yerde o, toyluğunu gösterir. Kadın tek bir zafer sunar size, genç kız ise sizi bitmez tükenmez savaşlar vermeye zorlar. Birincisinde gözyaşlarından, zevklerden başka şey yoktur; ikincisinde ise keyifler, pişmanlıklar vardır. (…) Genç kızın tek bir şuhluğu vardır ve soyundu mu her şeyi söylemiş olduğuna inanır fakat kadının sayısız şuhlukları vardır ve binlerce örtü altında gizlenir. Son olarak kadın bütün gururları okşar, toy genç kız ise yalnız bir tanesini. Zaten erkek, otuz yaşındaki kadının kararsızlıklarından, korkularından, çekingenliklerinden, heyecanlarından ve öfkelerinden etkilenir ki bunlara bir genç kızın sevgisinde rastlanmaz hiçbir zaman. O yaşa geldi mi kadın; genç adamdan, uğrunda feda ettiği saygıdeğerliliği kendisine geri vermesini ister, yalnız onun için yaşar, geleceği ile uğraşır, güzel bir yaşantısı olsun ister, bu yaşantının ünlü, şanlı olmasına zorlar onu. Boyun eğer, yalvarır ve hükmeder, alçalır ve yükselir; genç kızın ağlayıp sızlamaktan başka şey yapamadığı durumlarda o, erkeğini bin vesile ile avutmasını bilir. Son olarak, durumunun bütün üstünlükleri dışında otuz yaşındaki kadın, genç kız hâline girebilir, bütün rolleri oynayabilir, utangaç olabilir ve bir felaket yüzünden güzelleşebilir hatta. İkisi arasında beklenenle beklenmeyenin, güçle güçsüzlüğün arasındaki o ölçülemez ayrılık, uzaklık vardır. Otuz yaşındaki kadın her arzuyu giderir, genç kız ise hiçbir arzuyu giderememek durumundadır, böyle yaptı mı yok olmaya mahkûmdur

  Vadideki Zambak

  Оноре де Бальзак

  Balzac’ın edebiyat âlemine kazandırdığı İnsanlık Komedyası’nın Töre İncelemesi kısmında Taşra Yaşamından Sahneler başlığı altında yer alan roman orijinal diliyle ilk kez 1836'da yayımlandı. Onun en önemli romanları arasında saydığımız bu eser, dünyada pek çok dile çevrildi. Vadideki Zambak, aile yaşamında zorluklar yaşayan Félix'in hayatında meydana gelen değişimlerine, kendini mutsuz bir evliliğe katlanmak zorunda hisseden Henriette'in yaşamına ve başkarakterlerimiz arasındaki ilişkiye yer veriyor. Roman aynı zamanda 1800’lü yılların Fransası'na, devrim sonrası toplumsal hayata da tanıklık etmemizi sağlıyor. «Âşıkların, aşk bittiğinde birbirlerini bir daha görmeme isteklerinin korkunç bir ihtiyaç olduğunu anladım. Her şey olduğun yerde, bir hiç olmak! Hayatın neşeli ışıklarının parladığı yerde ölümün sessiz soğukluğunu bulmak! Ah, ömür tüketen bu kıyaslar! Kısa süre sonra gençliğimi karartan tüm mutluluğun acı cehaletinden pişmanlık duymaya başladım.»

  Озорные рассказы

  Оноре де Бальзак

  Оноре де Бальзак – великий французский писатель, у которого, по определению Льва Толстого, «в оное время учились писать все». В многочисленных романах своей «Человеческой комедии» он воссоздал пестрый, жестокий и многоликий мир, отразив жизнь всех классов современного ему общества. Книга «Озорные рассказы» стоит особняком в творчестве Бальзака. Это собрание игривых и забавных новелл, стилизованных под Боккаччо и Рабле, в которых – в противовес модным в ту пору печальным романтическим мотивам – воскресают галльская живость и веселость, а действие перенесено в далекое прошлое. Яркие, необыкновенные сюжеты, описания утонченных любовных утех, невероятные приключения, выразительные герои (многие из которых – реальные исторические персоны, включая монархов и распутниц) и великолепный юмор обеспечили «Озорным рассказам», несмотря на возмущенные обвинения критиков в непристойности, неувядающую популярность среди широкой массы читателей. В настоящее издание вошли все «озорные рассказы» Бальзака, включая пять историй, не опубликованных при жизни автора. Тексты сопровождаются иллюстрациями Гюстава Доре (1832–1883), чьи великолепные, живые изображения персонажей «Озорных рассказов» так и остались непревзойденными. Также в издание включен комплект иллюстраций американского художника Ральфа Бартона (1891–1931) и избранные иллюстрации французского художника Альбера Робида (1848–1926), никогда не публиковавшиеся в России. Содержит нецензурную брань.

  Крестьяне

  Оноре де Бальзак

  Роман «Крестьяне» был создан Бальзаком в последний период его творчества. Роман строится на показе широких социальных явлений, на драматическом столкновении массовых материальных интересов. Ни в одном другом своем произведении не ставил с такой мужественной правдивостью и прямотой вопрос о существовании двух наций внутри одного общества – нации господ и рабов, имущих и неимущих, хозяев жизни и обездоленных. freepd.com Komiku / La Citadelle © ИДДК

  Гобсек. Отец Горио (сборник)

  Оноре де Бальзак

  Куда приводит безграничная любовь? «Гобсек» и «Отец Горио». Два самых известных произведения из цикла «Человеческая комедия». Циничный и умный ростовщик не останавливается ни перед чем ради наживы, алчность заставляет его идти на сомнительные авантюры и, совершенно не испытывая мук совести, калечить человеческие судьбы… Медленно умирает в бедном пансионе несчастный старик, растративший огромное состояние на обожаемых дочерей – легкомысленных пустышек, интересующихся только любовными интрижками да светскими удовольствиями… Жажда денег и власти, иссушающая и уродующая душу, и родительская любовь, бесконечная, жертвенная, всепрощающая, – вневременные темы, которые будут актуальны всегда, ведь человеческую натуру изменить невозможно. © Перевод. Н.И. Немчинова, наследники, 2018 © Перевод. Е.Ф. Корш, наследники, 2017 © ООО «Издательство АСТ», 2023

  Отец Горио

  Оноре де Бальзак

  Куда приводит безграничная любовь? «Гобсек» и «Отец Горио». Два самых известных произведения из цикла «Человеческая комедия». Циничный и умный ростовщик не останавливается ни перед чем ради наживы, алчность заставляет его идти на сомнительные авантюры и, совершенно не испытывая мук совести, калечить человеческие судьбы… Медленно умирает в бедном пансионе несчастный старик, растративший огромное состояние на обожаемых дочерей – легкомысленных пустышек, интересующихся только любовными интрижками да светскими удовольствиями… Жажда денег и власти, иссушающая и уродующая душу, и родительская любовь, бесконечная, жертвенная, всепрощающая, – вневременные темы, которые будут актуальны всегда, ведь человеческую натуру изменить невозможно. © Перевод. Н.И. Немчинова, наследники, 2018 © Перевод. Е.Ф. Корш, наследники, 2017 ООО «Издательство АСТ», 2023

  Невольный грех (сборник)

  Оноре де Бальзак

  «Озорные рассказы», веселые и ироничные, с описаниями любовных утех и прекрасных женщин – от знаменитого Оноре де Бальзака.

  Блеск и нищета куртизанок

  Оноре де Бальзак

  Масштабное произведение из цикла «Человеческая комедия» повествует о мучительном пути к славе и богатству нищего и талантливого поэта Люсьена Шардона дю Рюпамбре. Люсьену удалось попасть в высшие круги общества: теперь он уже не бедный поэт, а протеже аббата Керрера. Однако покровительство не дается даром, и Люсьен вынужден изображать чувства к богатой наследнице и скрывать от всего света свою настоящую любовь. Тем временем страшная тайна аббата Керрера грозит погубить их всех… Бальзак искусно и саркастично рисует полную контрастов жизнь столицы: здесь и роскошные праздники аристократии, и нищая богема, и хитроумные интриги, и безграничное коварство. Этот большой и важный роман упоительно нетороплив и при этом ничуть не утратил своей актуальности: это настоящая «энциклопедия французской жизни», приоткрывающая читателям работу тонких механизмов общества. © Эвербук

  Евгения Гранде

  Оноре де Бальзак

  «Евгения Гранде» – роман Оноре де Бальзака, первая полная публикация была осуществлена в 1834 году. События книги разворачиваются во французской провинции XIX века. Глава зажиточной семьи – Феликс Гранде, скряга и деспот, тайно копит деньги, ни на кого не тратит, экономит на всём. Жена Гранде страдает, она слабая женщина, не смеет возражать мужу. Красивая дочь – Евгения Гранде, знакомится со своим кузеном Шарлем, приехавшим из Парижа. Между ними возникает любовь, но Шарль вынужден уехать за границу. Евгения обещает ждать его. Проходят годы, умирает мать Евгении, потом отец. Она становится наследницей огромного состояния. Однажды Евгения узнаёт, что Шарль вернулся во Францию, но собирается жениться на другой… audionautix.com Jason Shaw / Adagio In "c" © ИДДК