Фридрих Вильгельм Ницше

Список книг автора Фридрих Вильгельм Ницше


  Весела наука

  Фридрих Вильгельм Ницше

  Фрідріх Ніцше (1844–1900) – видатний німецький філософ і мислитель ХІХ століття, чиї твори мали вибуховий ефект і зробили його чи не найцитованішим філософом у XX сторіччі. Отримавши класичну освіту і ставши професором філології у 24 роки, Ніцше до того ж захоплювався музикою, яку вважав найвищим проявом творчого духу. Його першим філософським твором стало «Народження трагедії з духу музики» (1872). Саме в цей період Ніцше захопився філософією Шопенгауера і музикою Вагнера. Але бунтівна натура мислителя не дала йому довго зачаровуватися ідеалізмом, як не спокусив його і матеріалізм. Ніцше знайшов свій особистий шлях – він називав себе філософом неприємних істин. Зміни у світогляді сприяли тому, що він став сповідувати ірраціоналізм та «волю до влади». Вінцем його філософії стала «книга для усіх і ні для кого» – «Так говорив Заратустра» (1883–1885). А представлену в нашому виданні «Веселу науку» (1881–1882, друге видання – 1886–1887) Ніцше пізніше називав коментарем до ще не написаного «Заратустри». Афористичність, що притаманна творам Ніцше, його неабиякий літературний хист зробили його творчість надбанням не тільки філософії, а й літератури. І саме це пояснює його популярність – творами Ніцше захоплювались і шанувальники художньої літератури.

  Шопенгауер як вихователь. Сутінки ідолів

  Фридрих Вильгельм Ницше

  Фрідріх Ніцше (1844–1900) – видатний німецький філософ і мислитель ХІХ століття, чиї твори мали вибуховий ефект і зробили його чи не найцитованішим філософом у ХХ сторіччі. Отримавши класичну освіту і ставши професором філології у 24 роки, Ніцше до того ж захоплювався музикою, яку вважав найвищим проявом творчого духу. Його першим філософським твором стало «Народження трагедії з духу музики» (1872). Бунтівна натура мислителя не дала йому довго зачаровуватися ідеалізмом, як не спокусив його і матеріалізм. Ніцше знайшов свій особистий шлях – він називав себе філософом неприємних істин. В нашому виданні представлено дві роботи Ніцше: «Шопенгауер як вихователь» (1874) та «Сутінки ідолів» (1888). В першій з них Ніцше звертається до філософії Артура Шопенгауера, який був представником філософії волюнтаризму. Воля, в його розумінні, була тим космічним принципом, на якому базується Всесвіт. Захоплення метафізикою та етикою Шопенгауера мало неабиякий вплив на творчість самого Ніцше – його головний, хоч і не завершений, твір має назву «Воля до влади» (1886–1888). «Сутінки ідолів» зачіпає актуальну для кінця ХІХ – початку ХХ століття тему деградації європейської цивілізації та культури з її потягом до декадансу і смерті. В цій роботі Ніцше піддає критиці творчість тих мислителів і письменників, з якими не погоджується – від Платона до Руссо. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

  Этика эгоизма. «Нет ничего выше меня»

  Фридрих Вильгельм Ницше

  Макс Штирнер (настоящее имя Иоганн Каспар Шмидт) – немецкий философ (1806–1856), предвосхитивший идеи нигилизма, экзистенциализма и постмодернизма. Одной из основополагающих идей Штирнера был этический эгоизм. «Мы живем в мире, полном призраков и одержимых, – писал Штирнер. – Везде и всюду нам стремятся доказать, что смысл и цель нашего существования лежат где-то вне нас. Что просто необходимо найти этот смысл и пожертвовать своими интересами ради воплощения этой цели. Не проще ли, не лучше ли, не выгоднее ли, наконец, отбросив жадные идеалы, строить свое дело на себе самом?». Многое из того, о чем говорил Фридрих Ницше (1844–1900), было взято из Штирнера. Согласно Ницше, существуют два вида морали: «мораль рабов» и «мораль господ». Мораль господ воплощает самоуважение, индивидуализм и свободу, присущие людям со здоровым эго. В книге представлены произведения Штирнера и Ницше, дающие представление об их взглядах.

  The Collected Works of Arthur Schopenhauer

  Фридрих Вильгельм Ницше

  This comprehensive eBook presents the complete works or all the significant works – the Œuvre – of this famous and brilliant writer in one ebook – 5680 pages easy-to-read and easy-to-navigate: • The World As Will And Idea • Essays of Schopenhauer • The Essays of; Studies in Pessimism • The Essays of: the Wisdom of Life • The Essays of; On Human Nature • The Essays of; the Art of Controversy • The Basis of Morality • Thoughts Out of Season • The Essays of; Counsels and Maxims • The Essays of; Religion, a Dialogue, Etc. • The Essays of; The Art of Literature • RELIGION: A DIALOGUE. • A FEW WORDS ON PANTHEISM. • ON BOOKS AND READING. • PHYSIOGNOMY. • PSYCHOLOGICAL OBSERVATIONS. • THE CHRISTIAN SYSTEM. • ON AUTHORSHIP AND STYLE ON NOISE ON EDUCATION ON READING AND BOOKS THE EMPTINESS OF EXISTENCE ON WOMEN THINKING FOR ONESELF SHORT DIALOGUE ON THE INDESTRUCTIBILITY OF OUR TRUE BEING BY DEATH RELIGION—A DIALOGUE PSYCHOLOGICAL OBSERVATIONS METAPHYSICS OF LOVE PHYSIOGNOMY ON SUICIDE • ON STYLE ON THE STUDY OF LATIN ON MEN OF LEARNING ON THINKING FOR ONESELF ON SOME FORMS OF LITERATURE ON CRITICISM ON REPUTATION ON GENIUS • etc.

  The Collected Works of Friedrich Wilhelm Nietzsche

  Фридрих Вильгельм Ницше

  This comprehensive eBook presents the complete works or all the significant works – the Œuvre – of this famous and brilliant writer in one ebook – easy-to-read and easy-to-navigate: • Beyond Good and Evil • Also sprach Zarathustra. English • The Antichrist • Human, All Too Human: A Book for Free Spirits • The Dawn of Day • The Case Of Wagner, Nietzsche Contra Wagner, and Selected Aphorisms. • and Classical Philology • Beyond Good and Evil • Thoughts Out of Season • We Philologists • On the Future of our Educational Institutions • Thoughts out of Season • etc.

  Beyond Good and Evil: Prelude to a Future Philosophy (Wisehouse Classics)

  Фридрих Вильгельм Ницше

  In Beyond Good and Evil, Nietzsche accuses past philosophers of lacking critical sense and blindly accepting dogmatic premises in their consideration of morality. Specifically, he accuses them of founding grand metaphysical systems upon the faith that the good man is the opposite of the evil man, rather than just a different expression of the same basic impulses that find more direct expression in the evil man. The work moves into the realm “beyond good and evil” in the sense of leaving behind the traditional morality which Nietzsche subjects to a destructive critique in favor of what he regards as an affirmative approach that fearlessly confronts the perspectival nature of knowledge and the perilous condition of the modern individual. (more on www.wisehouse-publishing.com)

  Tako rzecze Zaratustra

  Фридрих Вильгельм Ницше

  Tako rzecze Zaratustra to najsłynniejszy utwór prozatorski autorstaw Fryderyka Nietzschego. Dzieło jest jednocześnie traktatem filozoficznym, a także teologicznym – to w nim Nietzsche głosi śmierć Boga, wolę mocy, wieczny powrót.Przedstawia w nim także swoją koncepcję nadczłowieka – głosi jego rychłe nadejście – wypowiada się na temat kondycji ludzkiej i upadku kultury zachodniej, a zwłaszcza chrześcijańskiej. Swoje refleksje wkłada w usta perskiego mnicha, Zaratustry, który po doświadczeniu przemiany, a także długiej kontemplacji w samotności, idzie do ludzi, by głosić otrzymany dar.Fryderdyk Nietzsche był niemieckim filozofem, którego działalność przypadła na drugą połowę XIX wieku. Głosił tak zwaną filozofię życia, przedstawił wiele koncepcji myślowych związanych z ludzką moralnością oraz negatywnym stosunkiem do cywilizacji zachodniej i kultury chrześcijańskiej. Był jednym z najbardziej kontrowersyjnych filozofów w historii, zwłaszcza po wykorzystaniu jego myśli przez ugrupowania nazistowskie. Dzieło życia Nietzschego, Tako rzecze Zaratustra, było wydawane w latach 1883–1885.

  Ryszard Wagner w Bayreuth

  Фридрих Вильгельм Ницше

  Ryszard Wagner w Bayeruth to stosunkowo wczesny (1876) esej Fryderyka Nietzschego.Jest to napisana poetyckim, pełnym patosu językiem opowieść o rozwoju twórczej osobowości Ryszarda Wagnera. Jest to nie tylko pochwała muzyki samej w sobie, ale także jej wpływu na społeczeństwo. Kulminację tekstu stanowi stwierdzenie, że Wagner to sztuka dla przyszłego ludu, wybiegająca w proroczym rozumieniu świata poza teraźniejszość.

  Сумерки идолов. Рождение трагедии

  Фридрих Вильгельм Ницше

  В этой книге – одни из самых ключевых произведений Ницше, которые по праву считаются программными, так как необходимы для понимания концепции его философии. В «Сумерках идолов» подводятся итоги и намечаются новые пути развития философской мысли, которые позже отразились в «Антихристе» и «Воле и власти». Жесткой критике подвергаются идеи западных философов и христианства. В «Рождении трагедии, или Эллинство и пессимизм» изображается сосуществование двух противоположных миров – аполлонистического и дионисического. Первый олицетворяет прекрасную, но заключенную в строгие рамки жизнь; второй же – естественное, природное, ничем не ограниченное существование. Действие трагедии у Ницше сопровождается музыкой, в которой философ находит спасение…

  Воля к власти

  Фридрих Вильгельм Ницше

  «Воля к власти» – произведение, венчающее философское творчество Фридриха Ницше. Опубликованное после смерти автора, оно вызвало настоящий резонанс и бурные споры. До сегодняшнего дня исследователи пытаются понять, что имел в виду немецкий философ и насколько его мысль была верно интерпретирована последователями. И был ли Ницше настолько уж беспринципным сторонником «культа силы» или в его афоризмах содержится нечто гораздо более глубокое и нетривиальное?