Михаил Булгаков

Список книг автора Михаил Булгаков


  Тьма египетская

  Михаил Булгаков

  Записки юного врача – с этого цикла рассказов началась писательская биография М.А.Булгакова. В основу «Записок юного врача» легли автобиографические факты, относящиеся к периоду работы Булгакова земским врачом в одной из сельских больниц Смоленской губернии.

  Бег (аудиоспектакль)

  Михаил Булгаков

  Драма о боли и беде русской эмиграции Книга посвящена трагедии русского дворянства и интеллигенции в страшные годы революции и Гражданской войны. Лучшие люди России оказались беззащитны перед уносящим их ветром времени. Они могут пытаться бороться с неизбежным – или принять его как данность, могут спасти свою жизнь, бежав за границу, – или покорно ждать решения своей участи на родине. Это, в сущности, не меняет уже ничего. Они обречены – и беспомощны перед жестоким временем, в которое им довелось жить. © М. Булгаков, наследники, 2020 © ООО «Издательство АСТ», 2022

  Master və Marqarita

  Михаил Булгаков

  Master və Marqarita (rus. Ма́стер и Маргари́та) – Mixail Bulqakov tərəfindən yazılmış, iblisin ateist Sovetlər birliyinə səfərindən bəhs edən roman. Bir çox tədqiqatçılar əsəri XX əsrin ən böyük romanlarından biri kimi dəyərləndirir və SSRİ-də azadlıqların boğulmasına qarşı yazılmış ən güclü satiralardan olduğunu qeyd edirlər. M. A. Bulqakov XX əsrin əvvəllərində «„Caynaqlı mühəndis“» adlı roman yazmağı düşünsə də, həmin əsəri az sonra «„Master və Marqarita“» adlandırır. Bu roman Bulqakovun sonuncu kitabı olur. "Master və Marqarita" əsərinin sanki özünün sonuncu əsəri olacağını duyan yazıçı onun hər səhifəsinə tükənməz fantaziyasını, başlıca fikir və ideyalarını, bir sözlə, bütün varlığını hopdurmağa çalışmışdır. Əsas məna daşıyıcısı mif olan və «„roman içində roman“» prinsipinin gözlənildiyi bu əsərdə mif (əslində, din tarixindən götürülmüş hadisə) süjeti müasir zaman fəsilləri ilə paralel inkişaf edir. «„Master və Marqarita“»da simvolik obrazlardan olan fırtına motivi bütünlüklə romanı əhatə edir və getdikcə artaraq qarşıdakı dünya dəhşətindən xəbər verir. Bulqakov romanı 1928–ci ildə yazmağa başlamışdır. Belə bir mövzuda əsərin SSRİ–də uğur qazanmasının mümkünsüzlüyünü anlayan və uğurlu gələcəyə ümid etməyən yazıçı romanın ilk əlyazmasını 1930–cu ildə yandırmışdır.[1] 1931–ci ildə isə yenidən həmin mövzu üzərində işləməyə başlamışdır. 1935–ci ildə Bulqakov ABŞ–ın SSRİ–dəki səfirinin iqamətgahı olan «„Spaso Evi“»nə getmiş və səfir Uilyam Byulit yazıçını roman üzərində işlərini tamamlamağa həvəsləndirmişdir.[2] Əsərin son versiyasının bütün xəttlərini özündə birləşdirən ikinci layihə 1936–cı ildə tamamlanmışdır. Üçüncü layihə isə 1937–ci ildə yekunlaşdırılmışdır.

  Полотенце с петухом

  Михаил Булгаков

  Записки юного врача – с этого цикла рассказов началась писательская биография М.А.Булгакова. В основу «Записок юного врача» легли автобиографические факты, относящиеся к периоду работы Булгакова земским врачом в одной из сельских больниц Смоленской губернии.

  Пропавший глаз

  Михаил Булгаков

  Записки юного врача – с этого цикла рассказов началась писательская биография М.А.Булгакова. В основу «Записок юного врача» легли автобиографические факты, относящиеся к периоду работы Булгакова земским врачом в одной из сельских больниц Смоленской губернии.

  Зойкина квартира

  Михаил Булгаков

  Зоя открывает в своей квартире швейную мастерскую. Причем это предприятие оказывается прикрытием для «дома свиданий». Зоя надеется таким образом заработать денег, чтобы уехать во Францию. Вначале ее дело идет весьма успешно. Главным клиентом становится директор треста тугоплавких металлов Гусь-Ремонтный, который однажды в работнице «дома свиданий» узнает свою возлюбленную Аллу. Цепь непредсказуемо развивающихся событий приводит к аресту Зои, которая заканчивает повествование словами: «Прощай, прощай, моя квартира»…

  Дни Турбиных

  Михаил Булгаков

  Сценическая версия романа «Белая гвардия», созданная Булгаковым специально для МХАТ. Действие начинается в 1918 году, когда из Киева уходят немецкие войска, оккупировавшие Украину. И их место занимают петлюровцы. В центре сюжета – семья русских интеллигентов Турбиных. Автор описывает сложный многогранный мир семьи русских интеллигентов и их друзей. Их мир ломается под натиском социальных, политических и военных потрясений, которые происходят один за другим, меня облик их родной страны.

  Звёздная сыпь

  Михаил Булгаков

  Записки юного врача – с этого цикла рассказов началась писательская биография М.А.Булгакова. В основу «Записок юного врача» легли автобиографические факты, относящиеся к периоду работы Булгакова земским врачом в одной из сельских больниц Смоленской губернии. использованы фрагменты композиции The Quiet Aftermath Sir Cubworth, доступной по лицензии Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0

  Крещение поворотом

  Михаил Булгаков

  Записки юного врача – с этого цикла рассказов началась писательская биография М.А.Булгакова. В основу «Записок юного врача» легли автобиографические факты, относящиеся к периоду работы Булгакова земским врачом в одной из сельских больниц Смоленской губернии.