HOMEMADE LOVING'S

Список книг автора HOMEMADE LOVING'S


  Party Snacks - Uw Kinderen Zullen Het Zeker Geweldig Vinden!

  HOMEMADE LOVING'S

  Party Snacks – Uw Kinderen Zullen Het Zeker Geweldig Vinden!
  160 Creatieve En Heerlijke Recepten Ideeën Voor Feestmaaltijden (Grappig Voedingsideeën Kookboek).
  Grappige voedingsideeën, netjes gearrangeerd – iedereen vindt het gewoon leuk. Of het nu gaat om verjaardagsfeestjes voor kinderen, Pasen, Kerstmis, Halloween, Oud en Nieuw, bruiloften of familiefeesten.
  Met zo'n 160 partysnackideeën is er voor elke gelegenheid en elke smaak een grappig idee!
  Alle recepten in het kookboek met gedetailleerde instructies.

  Oplossen Van De Binnenste Blokkades

  HOMEMADE LOVING'S

  Geluk zou het geboorterecht van ieder mens moeten zijn!
  Maar veel mensen in de huidige maatschappij lijden onder negatieve denkstructuren, die helaas leiden tot de gewoontes. De voortdurende druk om te presteren maakt het moeilijker om met positieve gedachten over problemen te komen.
  Helaas beperkt dit op de lange termijn de kwaliteit van het leven aanzienlijk en het resultaat is ondanks, pessimisme en mogelijk ook depressie. Veel mogelijkheden en kansen komen aan de kant te staan. Gezondheid alleen al kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de mens. Hebben we alles wat we nodig hebben? We nemen het als vanzelfsprekend aan en richten ons op de volgende gebieden op de dingen die we niet hebben.
  Basisbehoeften zoals: Eten, drinken, een dak boven het hoofd of stabiele omstandigheden in het gezin zijn vanzelfsprekend. We waarderen de dingen die we hebben niet en zien niet hoe goed we het doen. In een prestatiegerichte samenleving waar het erom gaat beter, sneller of aantrekkelijker te zijn, is dat geen wonder.
  Je ervaringen, die je in de tijd van je leven hebt opgedaan, verlammen je. Ze zorgen ervoor dat je zelf en je geluk meestal in de weg staan. Dit boek zal je helpen om je blokkades te vinden en deze op de lange termijn op te lossen. Hier leer je stap voor stap welke kant je op moet (incl. 14 dagen uitdaging).
  Neem je leven weer in eigen hand en leef het leven dat je altijd al wilde leiden.

  Cookbook For Buddha Bowls

  HOMEMADE LOVING'S

  Cookbook For Buddha Bowls: 50 Bowls Full Of Healthy Delicacies (Mindful Eating Recipes For Healthy Weight Loss Without Dieting)
  Bowls full of healthy delicacies! They have become a must on the menus of trendy restaurants: Buddha bowls not only make you happy and satisfied, they are also really healthy. The balanced composition of carbohydrate, fat and protein sources provides the body with everything it needs to recharge its batteries.
  The cookbook provides readers with sophisticated and numerous basic recipes so that they can combine their own bowl creations in the twinkling of an eye. So everyone can create his own favorite creation – even vegetarians and vegans get their money's worth!
  All recipes in the cookbook with detailed instructions.

  Uw Interval Vasten Gids

  HOMEMADE LOVING'S

  Uw Interval Vasten Gids: Hoe Om Gewicht Te Verliezen En Vet Te Verbranden Snel En Effectief Door Intermitterende Vasten (Ultieme Vasten Gids).
  En welk type van vasten ben jij – 5:2, 16:8, 36:12 of 24:24?
  Eten, wat en hoeveel u wilt en hoeveel u betrouwbaar wilt en gewicht wilt verliezen – dat is nog nooit eerder gebeurd. Maar de nieuwe vallende ster van de afslankmethoden, de intervalvastheid, maakt het mogelijk: De regelmatige, maar korte vastenfasen zorgen ervoor dat onbeminde kussens gewoon smelten, of u nu kiest voor 5:2, 16:8 of 24:24 uur.
  Welke intervalbevestigingsmethode past het beste bij mij?
  – U hoeft alleen maar uit te zoeken of het weglaten van individuele maaltijden of het vasten per dag beter voor u is – afhankelijk van uw individuele voorkeuren en uw dagelijks leven.
  – Hoe ziet het dag- of weekprogramma eruit? Wat zijn de voordelen van de verschillende variaties, wat kan ik verwachten?
  – Bewonder wat deze revolutionaire vorm van voeding nog meer te bieden heeft – van betere bloedwaarden tot de preventie van kanker en dementie tot de strijd tegen depressie, auto-immuunziekten en diabetes.
  Begin nu met het intermitterend vasten, het is nooit te laat, uw gezondheid zal u dankbaar zijn!

  100 Santé Smoothie Recettes Pour Détoxifier Et Pour Plus De Vitalité

  HOMEMADE LOVING'S

  Dans ce livre, vous trouverez plus de 100 des recettes de smoothies les plus délicieuses pour vous aider à perdre du poids rapidement et facilement.
  Les smoothies sont un excellent moyen de perdre du poids sans stress et de se mettre en forme. Les smoothies sont de véritables bombes de vitamines et des brûleurs de graisse lorsqu'ils sont bien préparés. Ils constituent un excellent moyen de perdre du poids, surtout en raison de leur faible teneur en calories et de leur teneur élevée en fibres. Avec l'aide de smoothies, vous pouvez perdre jusqu'à 2 kilos par semaine – et c'est un jeu d'enfant !
  ✓ Vous voulez perdre du poids en peu de temps et profiter de boissons rafraîchissantes et savoureuses en même temps ? ✓ Aimeriez-vous couvrir les besoins quotidiens en vitamines dont votre corps a besoin quotidiennement ? ✓ Vous vous sentez fatigué et vous voulez plus d'énergie et de force dans la vie quotidienne et au travail ? ✓ Souhaitez-vous équilibrer l'équilibre acido-basique de votre corps ? ✓ Vous voulez mélanger des recettes de smoothies rapides, savoureuses et simples ? ✓ Vous voulez rester en forme et bien entraîné ? ✓ Vous voulez que votre corps soit en équilibre ?
  Alors ce livre de recettes pour des smoothies délicieux et sains est fait pour vous !
  Amusez-vous à les essayer et à les apprécier !

  Kookboek Voor Buddha Bowls

  HOMEMADE LOVING'S

  Kookboek Voor Buddha Bowls: 50 Kommen Vol Met Gezonde Lekkernijen (Mindful Eten Recepten Voor Gezond Gewichtsverlies Zonder Dieet)
  Schalen vol gezonde lekkernijen! Ze zijn een must geworden op de menu's van trendy restaurants: Boeddha schalen maken je niet alleen gelukkig en tevreden, ze zijn ook heel gezond. De uitgebalanceerde samenstelling van koolhydraat-, vet- en eiwitbronnen voorziet het lichaam van alles wat het nodig heeft om zijn batterijen op te laden.
  Het kookboek voorziet de lezer van verfijnde en talrijke basisrecepten zodat hij in een handomdraai zijn eigen schaalcreaties kan combineren. Zo kan iedereen zijn eigen favoriete creatie maken – zelfs vegetariërs en veganisten krijgen hun geld!
  Alle recepten in het kookboek met gedetailleerde instructies.

  Accelerate Your Metabolism

  HOMEMADE LOVING'S

  Stimulating the metabolism to become slim and lank. Easier said than done, but with this book, you come a little closer to your dream.
  Lose weight without starving, because hunger is the number one enemy! You are not losing weight, but rather gaining weight? Then you should accelerate your metabolism which has more or less fallen asleep.
  ✓ Do you want to stimulate your metabolism? ✓ Would you like to learn more about intermittent fasting? ✓ You want to lose weight on a long-term basis and without being hungry?
  This guide is the solution for you!
  You will learn how the metabolism works, how to lose weight with the metabolism diet and how all this can work permanently. This in combination with intermittent fasting and a low carb diet has an extremely positive effect on your weight. Losing weight has never been so easy!
  The book will help you:
  • Understanding your metabolism • To get to know the metabolism diet and to use it successfully for you • Maximize your fat burning and finally get slim • To recognize when their metabolism works well and when it doesn't • To integrate interval fasting into your everyday life • Align your eating habits to Low Carb
  No matter if you want to lose only 5 or 25 kilos. This book gives you the perfect introduction with delicious recipe ideas for every day.
  Try it today for the sake of your health and figure. In return, you will get a better body feeling and more well-being.

  Vaarwel Suiker

  HOMEMADE LOVING'S

  Vaarwel Suiker … Hallo suikervrij: Alles over een bijna suikervrij leven!
  Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is maximaal 25 gram suiker per dag onschadelijk voor de gezondheid. Gemiddeld verbruiken we echter meer dan 100 gram per dag! Ja, dat weten we: Te veel suiker maakt je ziek.
  Toch eten we nog steeds meer omdat we gek zijn op de zoete smaak. En suiker heeft ook een vaste plaats in onze samenleving, ons sociale leven is er nauw mee verbonden: Verjaardag zonder taart? Een goede maaltijd zonder dessert? Onmogelijk!
  Gelukkig is er, naast een volledig verbod op snoep, nog een andere mogelijkheid om het suikerverbruik aanzienlijk te verminderen. Omdat we vaak onbewust veel suiker consumeren, via de zogenaamde verborgen suiker, die aan voedsel wordt toegevoegd. Door dit uit te zoeken, kan tot twee derde van de dagelijkse hoeveelheid suiker worden bespaard.
  Ontdek in dit boek hoe je verborgen suikers kunt identificeren en ze uit je dieet kunt bannen, thuis of in een restaurant, en hoe je je dagelijkse leven zo bewust kunt maken dat zoete genoegens nog steeds mogelijk zijn – en toch je lichaam de dagelijkse ongezonde overdosis suiker kunt besparen.

  How To Release Inner Blockades

  HOMEMADE LOVING'S

  Happiness should be the birthright of every human being!
  But many people in today's society suffer from negative thought structures, which unfortunately lead to the habits. Constant pressure to perform makes it more difficult for to approach with positive thoughts on problems.
  Unfortunately, in the long run, this considerably restricts the quality of life and the result is spite, pessimism and possibly also depression. A lot of possibilities and chances fall by the wayside. Health alone can cause considerable have consequences for humans. Do we have everything we need? We take it for granted and focus on the following areas the things we don't have.
  Basic needs like: Eating, drinking, a roof over one's head or stable conditions in the family are taken for granted. We don't appreciate the things we have and don't see how well we are doing. In an achievement-oriented society where it's all about being better, faster or more attractive, that's no wonder.
  Your experiences, which you have gained during the time of your life, paralyze you. They make sure that you yourself and your happiness are usually in the way. This book will help you to find your blockages and to solve them in the long run. Here you will learn step by step which way you have to go (incl. 14 day challenge).
  Take your life into your own hands again and live the life you always wanted to lead.

  Goodbye Sugar

  HOMEMADE LOVING'S

  Goodbye Sugar … Hello sugar-free: Everything about an almost sugar-free life!
  According to the World Health Organization (WHO), a maximum of 25 grams of sugar per day is harmless to health. On average, however, we consume more than 100 grams a day! Yes, we know: Too much sugar makes you ill.
  Nevertheless, we still eat more because we are crazy about the sweet taste. And sugar also has a firm place in our society, our social life is closely linked to it: Birthday without cake? A good meal without dessert? Impossible!
  Fortunately, in addition to a complete ban on sweets, there is another possibility to significantly reduce sugar consumption. Because we often unconsciously consume a lot of sugar, through the so-called hidden sugar, which is added to food. By sorting this out, up to two thirds of the daily amount of sugar can be saved.
  Find out in this book how you can identify hidden sugars and ban them from your diet, whether at home or in a restaurant, and how you can make your everyday life so conscious that sweet pleasures are still possible – and still save your body the daily unhealthy overdose of sugar.