Ричард Грант

Список книг автора Ричард Грант


  Англійська мова. Теорія і практика. Дієслово

  Ричард Грант

  Дієслово – The Verb – це десятий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика. Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші.

  Англійська мова. Теорія і практика. Прислівник

  Ричард Грант

  Прислівник – The Adverb – це сьомий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика. Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші.

  Англійська мова. Теорія і практика. Прикметник

  Ричард Грант

  Прикметник – The adjective – це шостий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика. Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші.

  Англійська мова. Теорія і практика. Сполучник

  Ричард Грант

  Сполучник – The Conjunction – це п'ятий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика. Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші.

  Англійська мова. Теорія і практика. Числівник

  Ричард Грант

  Числівник – The numеral – це четвертий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика. Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші.

  Англійська мова. Теорія і практика. Займенник

  Ричард Грант

  Займенник – The Pronoun – це третій навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика. Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші.

  Англійська мова. Теорія і практика. Артикль

  Ричард Грант

  Артикль – The article – це другий навчальний посібник з серії Англійська мова. Теорія і практика. Освоївши теоретичний матеріал, представлений в цій серії і виконавши більше 600 вправ для самоконтролю, Ваш словниковий запас складатиметься з більше, ніж 6 000 англійських слів і виразів, що дозволить Вам успішно скласти такі міжнародні іспити по англійській мові, як TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS(International English Language Testing System) і інші.

  Английский язык. Теория и практика. Употребление герундия и инфинитива

  Ричард Грант

  Употребление герундия и инфинитива – это двадцать шестое учебное пособие из серии Английский язык. Теория и практика. Освоив теоретический материал, представленный в данной серии и выполнив более 600 упражнений для самоконтроля, Ваш словарный запас будет состоять из более, чем 6 000 английских слов и выражений, что позволит Вам успешно сдать такие международные экзамены по английскому языку, как TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) и другие.

  Английский язык. Теория и практика. Инверсия

  Ричард Грант

  Инверсия – The Inversion – это двадцать девятое учебное пособие из серии "Английский язык. Теория и практика". Освоив теоретический материал, представленный в данной серии, и выполнив более 600 упражнений для самоконтроля, ваш словарный запас будет состоять из более чем 6000 английских слов и выражений, что позволит вам успешно сдать такие международные экзамены по английскому языку, как TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) и другие.

  Английский язык. Теория и практика. Герундий

  Ричард Грант

  Герундий – The Gerund – это двадцать пятое учебное пособие из серии "Английский язык. Теория и практика". Освоив теоретический материал, представленный в данной серии, и выполнив более 600 упражнений для самоконтроля, ваш словарный запас будет состоять из более чем 6000 английских слов и выражений, что позволит вам успешно сдать такие международные экзамены по английскому языку, как TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) и другие.