Әхмәдиев Шәһит

Список книг автора Әхмәдиев Шәһит    Хикәяләр

    Әхмәдиев Шәһит

    Бу китапка ШӘһит ӘхмӘдиевнеҢ балаларга багышланган иҢ яхшы хикӘялӘре сайлап алынды. Автор ҺӘркемне кызыксындыра торган кабатланмаган сюжетлар, гыйбрӘтле язмышларны кҮрсӘткӘн.