Робин Шарма

Список книг автора Робин Шарма


  Монах, который продал свой «феррари»: Притчи об исполнении желаний и поиске своего предназначения и личной эффективности. Клуб «5 часов утра»: Два уникальных источника личной эффективности в одном томе

  Робин Шарма

  Робин Шарма – всемирно известный эксперт по лидерству! В данную аудиокнигу вошли два его беспрецедентных бестселлера в жанре мотивационной литературы! Две книги, которые изменили жизни миллионов людей по всему миру! Робин Шарма – известный писатель, мыслитель-гуманист. Он входит в число ведущих консультантов по лидерству и личностной оптимизации. Его клиенты – знаменитые миллиардеры, деятели искусств, звезды профессионального спорта и многие компании из рейтинга «Fortune 100». Объединив западные технологии достижения успеха и максимальной работоспособности с восточной мудростью совершенствования разума, тела и духа, он помог миллионам людей по всему миру изменить жизнь. Хотите каждый день просыпаться в отличном настроении, любить мир, себя, свою работу, семью? Мечтаете о том, чтобы преуспеть и реализовать мечты и таланты? Эта книга расскажет как. Меняйте судьбу, потому что теперь это возможно! В этой книге вы найдете советы, которые помогли миллионам людей по всему миру стать успешными и счастливыми. Следуя рекомендациям автора, вы сможете повысить свою эффективность, достичь любых целей, прийти к процветанию, изобилию и лучшей жизни. Это издание станет прекрасным подарком для всех, кто хочет раскрыть свой потенциал и добиться большего в любой сфере. В издание вошли ключевые работы Робина Шармы: • «Монах, который продал свой „феррари“. Притча об исполнении желаний и поиске своего предназначения» и • «Клуб „5 часов утра“. Секрет личной эффективности от монаха, который продал свой „феррари“». © The Monk Who Sold His Ferrari © 1997 by Robin S. Sharma © Лоза О., перевод на русский язык, 2013 The 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life © 2018 by Robin Sharma © Лоза О., перевод на русский язык, 2019 © ООО «Издательство АСТ», 2023

  Монах, который продал свой «феррари»: Притчи об исполнении желаний и поиске своего предназначения и личной эффективности. Клуб «5 часов утра»: Два уникальных источника личной эффективности в одном томе

  Робин Шарма

  В этом издании – две самые знаменитые работы Робина Шармы: «Монах, который продал свой „феррари"» и «Клуб „5 часов утра"». Миллионы людей по всему миру признали, что именно с этих книг Шармы началась другая, осмысленная жизнь. Следуя рекомендациям автора, и вы сможете повысить свою эффективность, научиться управлять временем, достигать любых целей. Издание станет прекрасным подарком для всех, кто хочет раскрыть свой потенциал и добиться большего в любой сфере. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

  Sən öləndə kim ağlayacaq?

  Робин Шарма

  Görürsən ki, həyat sənə öz dəyərini hiss etməyə, layiq olduğun xoşbəxtliyi tapıb, sevinci yaşamağa imkan vermədən yanından şütüyüb gedir. Əgər elədirsə, bu kitab, liderlik məsələləri üzrə quru və “Ferrarisini satmış rahib” kitablar seriyasının müəllifi Robin Şarma tərəfindən yazılmış xüsusi kitabdır – minlərlə insanın həyatını dəyişmiş kitab – səni yeni gözəl həyata aparacaq, yolgöstərənin olacaq. Robin Şarma stressdən qurtulmağın nadir metodlarından tutmuş, təkcə həyatdan zövq almağa deyil, gələcək nəsillərə qiymətli irs qoyub getməyə də imkan verən təsirli vasitələrə qədər 101 mürəkkəb problemin sadə həllini təklif edir.

  Dahiliyə aparan yol (I kitab)

  Робин Шарма

  Həyatın oyununda xırda uduşlardan bezmisiniz? Hiss edirsiniz ki, nəsə daha artığına qadirsiniz? Diqqətəlayiq uğurlara nail olmağa, heyranedici nəticələrə çatmağa və öz daxili potensialınızı reallaşdırmağa hazırsınız? Onda bu gözəl kitab məhz sizin üçün yazılıb. Həyat eşqi, həvəs və ilham verən, çalışqanlığa sövq edən, yüksək ideyalar­la dolu olan bu kitab tezliklə ideal həyat haqqındakı arzuları­nı­zı reallaşdırmaqda sizə kö­mək edəcək. “Dahiliyə aparan yol” kitabı doğrudan da sizin daxili potensialınızı aşkar etmək və ən yaxşı şəxsi keyfiyyətlərinizi oyatmağa qadir olan nadir kitablardandır. Kitabdakı real həyata bağlı dolğun həqiqətlər, ruhlandırıcı məsləhətlər özünəməxsus “qələbə çalmaq elmi“nə yiyələnmək bu həyatda daha çox uğur qazanmaq istəyən hər kəsin karına gələcək. “Dahiliyə aparan yol” həyatımızın bütün vacib sferalarında əhəmiyyətli nailiyyətlərin dəqiq istiqamətini göstərir və oxucu onu bir daha unuda bilmir.

  Суперҳаёт! Ҳақиқий ҳаётга 30 кунда!

  Робин Шарма

  Бугун – Сизнинг янгиланган, Сизга уни бирор-бир ҳақиқатда гўзал ва умрбоқий нарсага айлантириб олишингиз учун берилган янги ҳаётингизнинг биринчи кунидир. Ҳеч бир ўтмиш келажакни белгилай олмайди, шундай экан, ҳаётингиздаги ижобий ўзгаришлар, бурилишлар киприк қоққулик муддатда содир бўлиши ҳеч гап эмас (албатта, агар ҳаёт тарзингизни энг юқори даражасигача олиб чиқишга бўлган қатъий қарорга эга бўлсангиз). Қаршингизда – ғолиблар учун дастур. Бу дастур билан қизиқаётганингиз ва китобимизни варақлаётганингизнинг ўзи Сизнинг кўпчилик оммадан ажралиб туришингизни исбот қилади. Шу билан бирга Сизда, ҳаётий камолотга эришиш йўлида, ўз онг, тана ва феъл-атворингиз устидан ғолиб ва ҳоким бўлишга қаратилган қатъий қарорингиз борлигини кўрсатади. Ўз-ўзини қайта кашф қилишга чорловчи бу чақириқни “Лаббай!” дея қарши олинг ва шахсий имкониятларингиз, қобилиятларингиз, хуллас, потенциалингиз бойликларига чўминг. Буюк бўлишга ва ниҳоят, журъат қилинг!

  Titulsuz lider

  Робин Шарма

  Əksəriyyətimiz həyatımızın ən yaxşı günlərini ayaqüstü komada keçiririk. Anlamırıq ki, həyatda həqiqətən mühüm olan özünün liderinə çevrilib potensialını tam gerçəkləşdirməkdir. Sonra isə başqalarına potensiallarını tam gerçəkləşdirməyə yardımçı olmaq və dünyanı daha rahat etməkdir. Robin Şarmanın “Ferrarisini satmış rahib”inin əməli davamı olan bu yeni kitab, beş müəllimin diliylə bunları bizə öyrədəcək. Oxucu, bu kitabı sənə həsr edirəm. Daxili liderini oyatmaq istəyin məni ruhlandırır. Mən sənin tam gücünlə işləmək qətiyyətindən vəcdə gəlirəm. Rastına çıxan hər bir adamı səninlə tanışlığına qədər olandan daha yaxşı etmək istəyin isə məni, insanların titulsuz liderlərə çevrilməsinə yardım etmək üçün, daha artıq qüvvə sərf etməyə sövq edir.

  Манифест героя нашего времени

  Робин Шарма

  Более 25 лет Робин Шарма, легендарный ведущий консультант по лидерству и личностному росту, обучает титанов бизнеса, суперзвезд профессионального спорта, королей эстрады и мировых селебрити революционной системе, которая помогает этим людям превращать свои грандиозные амбиции в реальные результаты. «Манифест героя нашего времени» – уникальная книга, в которой Робин Шарма объединил лучшие практики, принципы и методы своей работы. Эта книга одновременно является и планом по достижению максимальной эффективности и раскрытию ваших талантов, и руководством по созданию яркой и интересной жизни, и универсальным путеводителем, помогающим стать духовным титаном, возвышающим и облагораживающим этот мир. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

  Манифест героя нашего времени

  Робин Шарма

  Как, не теряя оптимизма, поступая порядочно и благопристойно, добиться победы в этом непростом мире Робин Шарма – известный писатель, мыслитель-гуманист. Он входит в число ведущих консультантов по лидерству и личностной оптимизации. Его клиенты – знаменитые миллиардеры, деятели искусств, звезды профессионального спорта и многие компании из рейтинга «Fortune 100». Объединив западные технологии достижения успеха и максимальной работоспособности с восточной мудростью совершенствования разума, тела и духа, он помог миллионам людей по всему миру изменить жизнь. Сегодня – время для героизма. Не только того, который демонстрируют нам основоположники движений и творцы истории, но и того, который необходим для благородных, находчивых и смелых поступков, свойственных каждому человеку. Каждый из нас движим желанием достичь высочайшего уровня производительности и жить радостной, величественной жизнью, обогащающей всех, кто является ее свидетелем. «Манифест героя нашего времени» – необычное и очень действенное руководство для развития присущих вам дарований и талантов. Этот вдохновляющий шедевр расскажет вам, как, не теряя оптимизма, поступая порядочно и благопристойно, добиться победы в этом непростом мире. Вы сможете проявить свое прирожденное величие не только в работе, но и в карьере и личной жизни. Из этой аудиокниги вы узнаете: – как самые предприимчивые, неутомимые и процветающие люди планеты нарабатывают полезные привычки, планируют время работы и отдыха и организуют свою жизнь; – какие практики помогут восстановиться, повысить уровень энергии, чтобы претворить в жизнь свой несравненный гений; – как создать план, который сделает вас лидером в избранной сфере деятельности и станет маяком для грядущих поколений; – какие нейробиологические техники помогут превращать трудности в победы, страхи – в топливо жизни, а неудачи и боль – в повседневный героизм; – как повышать жизнерадостность, обрести безмятежность и духовную свободу – качества, лежащие в основе прекрасной жизни. © ООО «Издательство АСТ», 2022 © Шарма Р.,

  Большая книга мудрости от монаха, который продал свой «феррари» Кто заплачет, когда ты умрешь? Открой свое предназначение

  Робин Шарма

  Эта мудрая аудиокнига нужна каждому, кто хочет быть по-настоящему богат и счастлив. Просто начните слушать, выполнять несложные упражнения и следовать простым советам, которые она предлагает. И вы «очнетесь»! Вы увидите возможности, которые всегда были рядом, поймете, в чем ваши сильные стороны, и обретете истинный смысл жизни. И это еще не все! Вместе с этой великой аудиокнигой в вашу жизнь войдут радость и счастье. © ООО «Издательство АСТ», 2020 Who Will Cry When You Die © 1999 by Robin Sharma © Бродоцкая А., перевод на русский язык, 2013 Discover Your Destiny with the Monk Who Sold His Ferrari © 2004 by Robin Sharma © Вольфцун О., перевод на русский язык, 2014 © & ℗ ООО «Издательство АСТ», «Аудиокнига», 2021

  Все книги о монахе, который продал свой «феррари»

  Робин Шарма

  Это издание – великолепный подарок для всех, кто мечтает найти истинную мудрость и неисчерпаемый источник вдохновения, успеха, процветания, духовного роста. Эти истории, увлекательные и необычные путешествия по глубинам собственного «я» к подлинной эффективности и счастью, – настоящая сокровищница мудрости, из которой может черпать любой желающий. THE MONK WHO SOLD HIS FERRARI © HarperCollins, Originally published: Toronto: Haunsla Corp., 1996 © 1997 By Robin S. Sharma © Перевод: Лоза О. WHO WILL CRY WHEN YOU DIE © 1999 by Robin S. Sharma © Перевод: Бродоцкая А. FAMILY WISDOM FROM THE MONK WHO SOLD HIS FERRARI © 2001 By Robin S. Sharma © Перевод: Полищук В. DISCOVER YOUR DESTINY WITH THE MONK WHO SOLD HIS FERRARI © 2004 by Robin S. Sharma © Перевод: Вольфцун О. THE GREATNESS GUIDE. ОNE OF THE WORLD’S TOP SUCCESS COACHES SHARES HIS SECRETS FOR PERSONAL AND BUSINESS MASTERY. © 2006 by Robin S. Sharma © Перевод: Нат Аллунан THE GREATNESS GUIDE 2. 101 WAY TO REACH THE NEXT LEVEL © 2007 by Robin S. Sharma © Перевод: Нат Аллунан SECRET LETTERS FROM THE MONK WHO SOLD HIS FERRARI © 2011 by Robin S. Sharma © Перевод: Кочанова Т. DAILY INSPIRATION FROM THE MONK WHO SOLD HIS FERRARY © 2007 by Robin S. Sharma © Перевод: Бродоцкая А., Полищук В. LEADERSHIP WISDOM FROM THE MONK WHO SOLD HIS FERRARI: THE 8 RITUALS OF THE BEST LEADERS © 1998 by Robin S. Sharma © Перевод: Комиссарихина Е. © & ℗ ООО «Издательство АСТ», «Аудиокнига», 2021