Николай Гоголь

Список книг автора Николай Гоголь


  Вечера на хуторе близ Диканьки

  Николай Гоголь

  В книгу великого русского писателя, классика мировой литературы Николая Васильевича Гоголя вошли повести «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь, или Утопленница» и «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Повести проиллюстрированы знаменитым художником Олегом Коминарцем, с большим мастерством, живо и достоверно передавшим колорит бессмертных произведений писателя.

  Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Петербургские повести

  Николай Гоголь

  «Все мы вышли из гоголевской „Шинели“, – справедливо говорят русские писатели…» – заметил французский критик Э.-М. де Вогюэ в 1885 году. С этим утверждением и сегодня мало кто не согласится. Каким же образом история об украденной шинели обеспечила Гоголю такое почетное место в литературе? На этот вопрос каждое поколение читателей ищет свой ответ, открывая для себя загадочный, странный, фантастический гоголевский мир. В настоящем издании публикуются три цикла его повестей: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831–1832) – первый сборник Гоголя, принесший ему славу и с восторгом встреченный А. С. Пушкиным; «Миргород» (1835), ставший органичным продолжением «Вечеров»; а также «Петербургские повести», которые хоть и не были объединены автором в цикл, но в 1842 году были напечатаны вместе в его собрании сочинений и вошли в историю литературы как одно целое. В издание включены иллюстрации художников XIX – начала XX века: П. М. Боклевского, В. М. Васнецова, Д. Н. Кардовского, Б. М. Кустодиева, В. Е. Маковского, П. П. Соколова, К. А. Трутовского и др.

  Вий

  Николай Гоголь

  Издание «Вия», в котором гениальность Гоголя встретилась с искусственным интеллектом. Читайте неизменный текст классика и статью, написанную нейросетью, в которой есть всё, что она «думает» о книге. Кроме того, искусственный интеллект подготовил иллюстрации и обложку. Сюжет: Семинарист Хома Брут получает указание отправиться читать молитвы над умершей дочерью богатого сотника. Как ни пытался Хома этого избежать, его заперли его в церкви вместе с покойницей. Увидев лицо молодой девушки, он вздрогнул – это было лицо ведьмы, с которой он недавно столкнулся. Тогда Хоме удалось избавиться от ее чар, но не сейчас…

  Концерт бесов

  Николай Гоголь

  Самые захватывающие произведения, входящие в «золотой фонд» мировой литературы ужасов. Любители пощекотать себе нервы не должны проходить мимо этой серии! На страницах книг оживут самые страшные ночные кошмары, от древних богов Лавкрафта до ведьм Гоголя. Читатель прикоснётся к древним оккультным тайнам, посетит ужасные и таинственные миры, созданные фантазией великих писателей. Не читайте эти книги на ночь!

  Ölü Canlar

  Николай Гоголь

  “Küçük insanlar”ın yazarı olarak adlandırılan Gogol; Rus toplumunun 19. yüzyıla denk düşen dönemlerinde var olan birey ve toplum ilişkisini, gerçekçi çözümlemelerle eserlerine dâhil etmiş ve Rus realizminin öncüleri arasındaki yerini almıştır. «Ölü Canlar», yazarının elinde ayrıntılarla ince ince işlenen ve uzun bir yazım sürecini kapsayan başyapıtlardandır. Yayımlanmasının üzerine edebiyat çevreleri tarafından övgü ve yergilerin hedefi olan eser; 19. yüzyıl Rusyası’nın günlük yaşamının, sokaktaki insanının ve onların tecrübe ettiği ruh hâllerinin sayfalara yansımasıdır. Gogol, «Ölü Canlar»da bir yüzü toplumu dönük olan; yalnızca görünene değil, eylemlerin arkasına da açılan bir ayna konumundadır. Yazar, başkahramanı Çiçikov’un okuyucunun hoşuna gidip gitmeyeceğinden kuşkuludur zira Çiçikov; bütün yaşamını yalnızca zengin olma arzusu uğruna feda ederek daima bir yerlere yetişmek çabasıyla Rusya sokaklarında koşturan, sıradan insanın tipidir. Onun karmaşık iç dünyası, bütünüyle anlaşılamaz değildir; nihayetinde Çiçikov, yazım sürecinde Gogol’un geçirdiği ruhsal krizlerin ortağı ve en yakın tanığıdır. «Ölü Canlar», üç cilt olarak yazılmak üzere planlanır; Çiçikov’a biçilen ömür, üç ciltlik bir süreçtir. Lakin ilk ciltteki kahramanların olumsuz özellikler göstermesi yazarı rahatsız eder; ikinci ciltte de Çiçikov, yüce gönüllü bir insana dönüşemez. Bu bir ceza mıdır, bilinmez; ikinci cildin yaprakları, tüm el yazmaları, yazar tarafından ateşe atılır. Çiçikov; belki de umut vadeden bir insan tipine dönüşecekken Gogol’un yaktığı ateşin alevlerine mahkûm kalır. Asla yazılamayan üçüncü cilt ise siz okuyucuların engin yaratıcı gücüne bırakılır. Elinizdeki kitabı okuyan her zihin, kendi Çiçikov’unu yaratacaktır. «Benim de uzun bir süre garip kahramanımla el ele yürümeme, olağanüstü bir hızla geçip giden hayatını herkesin gördüğü gülüşler ve kimsenin göremediği esrarengiz gözyaşları arasından izlememe karar verilmiş.»

  Taras Bulba

  Николай Гоголь

  Dünya edebiyatının gelmiş geçmiş en yetenekli yazarlarından olan Gogol’ün, öyküleri, hem Rus toplumunun hem de tüm insanlığın mizacını ve çelişkisini dile getiriyor. Gogol, mizah anlayışı, gerçekçiliği veya aksine gerçeküstücülüğü ile Rus edebiyatının öncüsü olurken pek çok yazara da ilham kaynağı oldu. Bu eserde Gogol, Taras Bulba ve iki oğlunun kahramanlıklarını ele alıyor. “Ey sizler! Bira yapanlar ve bira içenler, çoktan beri sıralar üstünde, ocak başında sürünüyorsunuz. Sivrisinekler sizin yağlarınızla iyice beslendiler. Şimdi artık askerlik şerefini ve şanını aramak lazımdır. Haydi çift sürenler, kara buğday ekenler, koyun yetiştirenler, köy kadınlarının peşinde koşanlar! Güzel sarı çizmelerinizi çamurlatarak sapanınızın arkasında bu kadar dolaştığınız yeter, kadınlara kâfi derecede yeşillendiniz, kuvvetlerinizi bir şövalyeye layık olmayan bu oyunlarla artık israf etmemelisiniz! Kazaklık şanı sizi çağırıyor; onu takip ediniz.”

  Нос

  Николай Гоголь

  О Петербург, невероятный и притягивающий магнитом! Здесь как нигде можно заметить, как среди романтичных крыш неторопливо едет и ваша собственная, если воспарить над городом очарованной душой. Николай Васильевич Гоголь тоже воспарил – а потом спустился обратно, взялся за перо и стал живописать его жителей. У мастера слова получилось именно «живо» – словно их можно потрогать и даже поговорить с ними. Конечно, если вас не испугают их странности (убежавший нос, например…). Еще вчера вы не обратили бы на на этих людей никакого внимания, а теперь никогда не забудете. И обязательно узнаете их, когда повстречаете… В книгу вошли знаменитые «Петербургские повести», а также отрывки и наброски из незавершенных произведений Гоголя того же периода.