Филип Котлер

Список книг автора Филип Котлер


  Маркетинг. Гостеприимство. Туризм

  Филип Котлер

  Авторы учебника – признанные специалисты в области маркетинга и гостеприимства; по их книгам учатся тысячи студентов во всем мире, в том числе и в России. В учебнике (предыдущие издания – ЮНИТИ, 1998, 2002) рассматриваются основные аспекты индустрии гостеприимства: гостиничный и ресторанный бизнес и туризм, но помимо традиционных тем – качества обслуживания, специфики ценообразования, работы отдела сбыта, рекламы и продвижения, паблик рилейшнз и других включены новые – электронный маркетинг, маркетинг в условиях глобализации рынков. В материале учебника отражены все последние изменения, происходящие в этой динамической области. Учебник содержит множество конкретных примеров, иллюстрирующих деятельность известных компаний, и набор кейсов, изучение которых помогает более системно и глубоко познать теорию. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов, а также высших и средних учебных заведений, готовящих специалистов для сферы туризма и гостеприимства, слушателей школ бизнеса, руководителей предприятий и организаций индустрии гостеприимства, широкого круга специалистов.

  Маркетинг 5.0. Технологии следующего поколения

  Филип Котлер

  Филип Котлер, всемирно известный гуру маркетинга, совместно с экспертами ведущего консалтинга по digital-трансформации MarkPlus, Inc. в своей новой книге предлагает ноу-хау по использованию продвинутых маркетинговых технологий, а также всеобъемлющее исследование того, какие вызовы стоят перед маркетологами сегодня. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

  Стратегический менеджмент по Котлеру: Лучшие приемы и методы

  Филип Котлер

  О стратегическом менеджменте. Обо всем, что вам действительно нужно знать, чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции. Ключевые идеи каждой рассматриваемой теории проиллюстрированы многочисленными примерами из разных сфер бизнеса, как вымышленными, так и из реальной жизни.

  Маркетинг 4.0. Разворот от традиционного к цифровому. Технологии продвижения в интернете

  Филип Котлер

  Цифровой мир меняет все: от каналов коммуникации до механик и принципов взаимодействия с клиентом. Бизнес становится прозрачнее, а клиенты – лояльнее. Но их доверие все сложнее завоевать. Мы постоянно общаемся в мессенджерах, читаем реценции гражданских журналистов в Twitter, обсуждаем все в Facebook, а BIG DATA помогает компаниям создавать все более персонализированные продукты и услуги. Находясь в мире таких крепких связей, мы хотим, чтобы компании разговаривали с нами на языке ценностей, а не торговых предложений. Поэтому главное, чему должен научиться бизнес сегодня, – забота о клиенте. Эксперты ведущего консалтинга по digital-трансформации MarkPlus, Inc. рассказывают, как правильно использовать технологии для выстраивания эффективной коммуникации.

  Twarzą w twarz z kapitalizmem

  Филип Котлер

  Gwałtowne załamanie rynków finansowych, które dało początek wielkiej recesji, obnażyło grzechy sektora finansowego i ujawniło niebezpieczeństwo związane z bańkami spekulacyjnymi. Jednakże późniejsze wydarzenia pokazały coś więcej: strukturalną słabość systemu tak wielką, że może zagrozić kondycji ekonomicznej naszego kraju i dobrobytowi społeczeństwa demokratycznego. Problemy są bardzo dotkliwe: deficyt dobrze płatnych miejsc pracy, niepełne zatrudnienie, ogromne zadłużenie konsumentów oraz skandalicznie wysoka liczba dzieci żyjących w biedzie. Korporacje ponadnarodowe i superbogacze ukrywają dochody w rajach podatkowych, podczas gdy reszta z nas – klasa średnia, małe firmy rodzinne i ludzie desperacko walczący o poprawę bytu – ledwo wiąże koniec z końcem. Co się stało z „amerykańskim snem”? Kapitalizm nie działa już tak jak kiedyś, konkluduje Philip Kotler, znany i szanowany teoretyk biznesu i ekonomista klasyczny. Czternaście wzajemnie powiązanych sił podkopuje naszą niegdyś wspaniałą gospodarkę rynkową, która z trudem trzyma się roli siły napędowej wzrostu i dobrobytu oraz stabilizatora w burzliwych czasach. Twarzą w twarz z kapitalizmem przedstawia poważną ocenę wad naszego systemu. Odsiewając szum – polityczne kłótnie, szukanie winnych i wojownicze ideologie – autor starannie przygląda się temu, co poszło nie tak. Książka stanowi syntezę ogromnej ilości danych, analiz i pomysłów, przedstawia argumenty różnych stron debaty na temat kapitalizmu oraz uwypukla te, które wytrzymują dokładniejsze badanie. Zawiera też wiele sugestii dotyczących rozwiązywania problemów i kompensowania słabości systemu. Zaczynając od wpływu luk w przepisach podatkowych na nierówność dochodów, a kończąc na niszczycielskim wpływie działalności lobbystów na politykę, świeże i przejrzyste wywody autora tworzą zarówno ogólny obraz sytuacji, jak i dostarczają szczegółowych informacji niezbędnych do dogłębnego zrozumienia problemu. Kotler analizuje wyzwania dotyczące globalnej gospodarki, po czym skupia się na problemach krajowych, w tym na następujących sprawach: – spadku dobrobytu pracowników spowodowanym tym, że płaca minimalna przestała zapewniać godziwe utrzymanie, – destrukcyjnym wpływie technologii i automatyzacji na różne branże gospodarki – koniunkturalnym cyklu wzrostów i spadków, charakterystycznym dla kapitalistycznej gospodarki rynkowej. Wszystkie problemy – zdominowanie systemu gospodarczego przez sektor finansowy, koncentracja przedsiębiorstw na krótkookresowych celach dotyczących wzrostu i zysku, zbyt skromne inwestycje infrastrukturalne, zaniedbywanie środowiska naturalnego i wiele innych – są ze sobą powiązane, a każdy z nich można przezwyciężyć. Twarzą w twarz z kapitalizmem przedstawia największe wyzwania, przed jakimi stoimy jako naród, i wyznacza śmiały nowy kierunek do stworzenia społeczeństwa oferującego lepsze i bardziej wyrównane szanse dla wszystkich obywateli. Philip Kotler jest profesorem marketingu międzynarodowego w Kellogg School of Management na Uniwersytecie Northwestern. Choć jest najbardziej znany jako specjalista od marketingu, z wykształcenia jest ekonomistą. Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Chicago pod kierunkiem słynnego noblisty i orędownika wolnego rynku Miltona Friedmana, a stopień doktora w Massachusetts Institute of Technology, mając za promotorów Paula Samuelsona i Roberta Solowa – keynesistów także uhonorowanych Nagrodą Nobla. Napisał ponad 50 książek, w tym bestseller Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Mieszka w Chicago.

  Маркетинг менеджмент

  Филип Котлер

  «Маркетинг менеджмент» – знаменитый труд классика маркетинга Филипа Котлера, настольная книга большинства студентов и маркетологов-практиков. Она содержит теоретические основы курса маркетинга, снабженные примерами из практики. Продуманная, удобная структура делает ее незаменимым пособием по одной из самых актуальных экономических дисциплин. Новое, 15-е издание значительно изменено и дополнено. Добавлены новые концепции, многие темы получили развитие и отражают современные рыночные реалии, полностью изменены примеры. Предлагаемая книга рекомендуется Российской ассоциацией маркетинга и ведущими университетами России и мира в качестве учебника для студентов, а также для профессиональных маркетологов, желающих идти в ногу со временем и изучать новейшие работы ведущих специалистов маркетинга.