Чари ночі. Олександр Олесь

Читать онлайн.

Название Чари ночі
Автор произведения Олександр Олесь
Жанр Зарубежные стихи
Серия Шкільна програма
Издательство Зарубежные стихи
Год выпуска 0
isbnСкачать книгу

      Олександр Олесь

      ЧАРИ НОЧІ

      З журбою радість обнялась

      З журбою радість обнялась…

      В сльозах, як в жемчугах, мій сміх.

      І з дивним ранком ніч злилась,

      І як мені розняти їх?!

      В обіймах з радістю журба.

      Одна летить, друга спиня…

      І йде між ними боротьба,

      І дужчий хто – не знаю я…

      Чари ночі

      Сміються, плачуть солов’ї

      Конец ознакомительного фрагмента.

      Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

      Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

      Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.