Шигырьләр дәвамы. Морат Газинур

Книги для детей: прочее.

Скачать книгу
Читать онлайн

Шигырьләр дәвамы


Год выпуска 0

isbn

Автор произведения Морат Газинур

Жанр Книги для детей: прочее

Серия

Издательство Бесплатный контент


Табигать ҺӘрбер кешене ирекле итеп яралта. ШуҢа кҮрӘ аныҢ Өчен бу дӨньяда иректӘн дӘ кадерлерӘк берни дӘ була алмыйдыр. Әлеге мӘҖмугада тупланган шигырьлӘрдӘ шагыйрьнеҢ Җан хӨрлеге, шӘхес иреге турында уйланулары ҮзӘккӘ алына.