Урманчы кызы. Яруллин Фәнис

Книги для детей: прочее.

Скачать книгу
Читать онлайн

Урманчы кызы


Год выпуска 0

isbn

Автор произведения Яруллин Фәнис

Жанр Книги для детей: прочее

Серия

Издательство Бесплатный контент


КешенеҢ матурлыгы йӨзендӘ, буй-сынындамы яки кҮҢелендӘме? БезнеҢ карашка матур тоелмаган кеше башкалар Өчен матур була аламы? МӘхӘббӘт Өчен кҮҢел матурлыгы гына ҖитӘме, матурлык нӘрсӘдӘн гыйбарӘт? Шушы сорауларга Җавап бирӘ торган фӘлсӘфи дӘ, интригалы да хикӘя.