Сәер кунак. Яруллин Фәнис

Книги для детей: прочее.

Скачать книгу
Читать онлайн

Сәер кунак


Год выпуска 0

isbn

Автор произведения Яруллин Фәнис

Жанр Книги для детей: прочее

Серия

Издательство Бесплатный контент


Беренче урында нӘрсӘ: эшме, гаилӘме; урындагы Әти белӘн урынсыз калган ӘтинеҢ кадере ҮзгӘрӘме? Кеше кадере, аныҢ ҖӘмгыятьтӘ тоткан урынына карап, кадерле йӘ кадерсез булуы, тҮрӘнеҢ Җылы урынын югалтуыныҢ нинди фаҖигагӘ китерӘ алуы турындагы ӘсӘр.