Ачлык. Әхмәтҗанов Р.

Книги для детей: прочее.

Скачать книгу
Читать онлайн

Ачлык


Год выпуска 0

isbn

Автор произведения Әхмәтҗанов Р.

Жанр Книги для детей: прочее

Серия

Издательство Бесплатный контент


ӘсӘрдӘ авторныҢ миллӘтпӘрвӘр кӨрӘштӘшлӘре белӘн 14 кӨн буена Ирек мӘйданында ачлыкта утырулары, монда аныӘ Үз башыннан кичкӘн вакыйгалар, кичергӘн уй-тойгылары сурӘтлӘнӘ.