Projekty lokalne i regionalne - współpraca: nauka - biznes - samorząd. Przykłady i studia przypadków. Отсутствует

О бизнесе популярно.

Скачать книгу
Читать онлайн

Projekty lokalne i regionalne - współpraca: nauka - biznes - samorząd. Przykłady i studia przypadków


Год выпуска 0

isbn 978-83-7875-152-6

Автор произведения Отсутствует

Жанр О бизнесе популярно

Серия

Издательство OSDW Azymut