Model terytorialnego bieguna wzrostu jako systemu czynników rozwojowych. Elżbieta Wojnicka-Sycz

О бизнесе популярно.

Скачать книгу
Читать онлайн

Model terytorialnego bieguna wzrostu jako systemu czynników rozwojowych


Год выпуска 0

isbn 978-83-7865-106-2

Автор произведения Elżbieta Wojnicka-Sycz

Жанр О бизнесе популярно

Серия

Издательство OSDW Azymut