Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy. Отсутствует

О бизнесе популярно.

Скачать книгу
Читать онлайн

Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i rynku pracy


Год выпуска 0

isbn 978-83-7969-045-9

Автор произведения Отсутствует

Жанр О бизнесе популярно

Серия

Издательство OSDW Azymut