Zaślubiny śmierci. Leo Belmont

Остросюжетные любовные романы.

Скачать книгу
Читать онлайн

Zaślubiny śmierci


Год выпуска 0

isbn 9788711676929

Автор произведения Leo Belmont

Жанр Остросюжетные любовные романы

Серия

Издательство OSDW Azymut


Powieść o losach Mary Vetsery, młodziutkiej kochanki arcyksięcia Rudolfa, następcy tronu austro-węgierskiego. Autor opisuje fanatyczną miłość baronówny do młodego Habsburga i jej tragiczne następstwo.