Leibnizovo Kritérium. Maurizio Dagradi

Героическая фантастика.

Скачать книгу
Читать онлайн

Leibnizovo Kritérium


Год выпуска 0

isbn 9788873044192

Автор произведения Maurizio Dagradi

Жанр Героическая фантастика

Серия

Издательство Tektime S.r.l.s.


Náhodný vedecký objav znamená začiatok vzrušujúceho dobrodružstva, ktorý posúva hranice vedy a pokúša sa o ich prekročenie. Protagonisti sú vedení po neobvyklých, nečakaných cestách a sú nútení čeliť nezvyčajným situáciám. Dobrodružstvo vedy a technológie sa presúva aj do vnútra niektorých postáv, ktoré odhaľujú doteraz nepoznané aspekty vlastnej intimity a sexuality. Príbeh v rýchlom slede emocionálnych udalostí a zvratov vtiahne čitateľa a udrží ho so zatajeným dychom od začiatku až do konca.