Jos nuodėmingoji paslaptis. Jane Porter

Зарубежные любовные романы. Svajonių romanai

Скачать книгу
Читать онлайн

Jos nuodėmingoji paslaptis


Год выпуска 2018

isbn 978-609-03-0360-3

Автор произведения Jane Porter

Жанр Зарубежные любовные романы

Серия Svajonių romanai

Издательство Сваёню книгос


Dviejų knygų serija „Gėdingai pagarsėję Kouplendai“. Antra knyga. Paslaptis, kurios ji niekam neatskleidė… Neramiai besidaužančia širdimi Logana Kouplend negali atplėšti akių nuo magnato Rovano Argyroso. Jis ką tik pranešė, jog jos gyvybei gresia pavojus. Loganos neapleidžia mintis, kad kadaise jis atėmė jai nekaltybę ir paliko likimo valiai… su vaikeliu. Ji privalo atskleisti tiesą, prieš Rovanui paslepiant ją su dukra savo pilyje. Jiems likus vieniems, Logana pajunta, kad Rovanas vis labiau ima savintis jiedvi su dukra. Logana niekuomet nebuvo su kitu vyru, tik su juo, ir trokšta dar kartą pajusti jo prisilietimą… bet pirmiausia ji turi stoti prie altoriaus!