Feniks və xalça. Эдит Несбит

. Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Скачать книгу
Читать онлайн

Feniks və xalça


Год выпуска 0

isbn 9789952245158

Автор произведения Эдит Несбит

Жанр

Серия Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Издательство Altun Kitab


Bu romanda Siril, Anteya, Robert, Ceyn və Quzu adlı bacı-qardaşlar möcüzəvi Feniks quşu ilə tanış olur, sehrli xalçanın sahibinə çevrilirlər. Bununla da həyəcan dolu macəralar başlayır!