Bembi. Феликс Зальтен

. Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Скачать книгу
Читать онлайн

Bembi


Год выпуска 0

isbn 9789952245134

Автор произведения Феликс Зальтен

Жанр

Серия Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Издательство Altun Kitab


Zaltenə dünya şöhrəti qazandıran isə 1923-cü ildə yazdığı «Bembi» romanı olub. İndiyədək ək­sər dillərə tərcümə edilən və dəfələrlə ekran­laşdırılan həmin romanın baş qəhrəmanı Bembi adlı maral balasıdır. Bembinin bir-birindən maraqlı macəraları az qala doğulduğu gündən başlayır və oxucuda dərin təsir buraxır.