Dekameron. Джованни Боккаччо

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Dekameron


Год выпуска 0

isbn 978-9952-8125-9-7

Автор произведения Джованни Боккаччо

Жанр

Серия

Издательство JekaPrint


XIV əsr italyan yazıçısı Covanni Bokkaçço (1313-1375) tərəfindən yazılmış, Şahzadə Qalehaut (it. Prencipe Galeotto) altyazılı novellalar toplusudur. Roman bir-birindən fərqli 100 novelladan ibarətdir ki, həmin novellaları da Florensiyanı bürümüş Qara ölümdən qaçaraq şəhər kənarında bir villada məskunlaşmış, yeddisi qız, üçü oğlan olmaqla 10 gənc söyləyir.