Bencamin Franklin - avtobiografiyası. Бенджамин Франклин

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Bencamin Franklin - avtobiografiyası


Год выпуска 0

isbn 978-9952-8202-8-7

Автор произведения Бенджамин Франклин

Жанр

Серия

Издательство ЖекаПринт


100-lük ABŞ dollarını və ya onun surətini əlinə gö-türmüş hər bir adam onun şəklini görüb. Bu şərəfə hansı keyfiyyətlərinə görə layiq olduğunu isə bu kitabdan öyrənə bilərsiniz.