Oseola-seminolların başçısı. Джеймс Фенимор Купер

. Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Скачать книгу
Читать онлайн

Oseola-seminolların başçısı


Год выпуска 0

isbn 9789952241808 

Автор произведения Джеймс Фенимор Купер

Жанр

Серия Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Издательство Altun Kitab


Bu əsərdə müstəmləkəçilərə qarşı müqavimət göstərmiş seminolların azadlıq uğrunda mübarizəsi təsvir olunub, Oseolanın timsalında azadlıqsevər hinduların ümumiləşmiş obrazı yaradılıb.