Görünməz adam. Герберт Уэллс

. Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Скачать книгу
Читать онлайн

Görünməz adam


Год выпуска 0

isbn 9789952240672 

Автор произведения Герберт Уэллс

Жанр

Серия Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Издательство Altun Kitab


Qriffin adlı ingilis fiziki görünməzliyin sirrini kəşf edir və bundan qorxunc məqsədlər üçün faydalanmaq qərarına gəlir. Nəticədə hadisələr təhlükəli istiqamətdə inkişaf edir və Qriffin üçün faciə ilə bitir.