Sonuncu mogikan. Джеймс Фенимор Купер

. Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Скачать книгу
Читать онлайн

Sonuncu mogikan


Год выпуска 0

isbn 9789952242003 

Автор произведения Джеймс Фенимор Купер

Жанр

Серия Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Издательство Altun Kitab


Dünya ədəbiyyatında hinduların cəsur, mərd insanlar obrazı ilk dəfə indi oxuyacağınız bu romanda yaradılıb. Qəhrəmanların başına gələn macəralar sizi həm həyəcanlandıracaq, həm də düşündürəcək.