Джованни Боккаччо

Список книг автора Джованни Боккаччо


  Decameron

  Джованни Боккаччо

  The 'Decameron', also called 'Prince Galehaut', is a 14th-century medieval allegory by Giovanni Boccaccio, told as a frame story encompassing 100 tales by ten young people. The book's primary title exemplifies Boccaccio's fondness for Greek philology: Decameron combines two Greek words, Greek: déka («ten») and (Greek: hēméra («day»), to form a term that means «ten-day event». Ten days is the time period in which the characters of the frame story tell their tales.

  Декамерон. Пир во время чумы

  Джованни Боккаччо

  В XIV веке, когда Италия была объята эпидемией чумы, сотни трупов застилали мостовые города, люди готовились к концу света. Три благородных юноши и семь юных девушек сбежали из самого жерла эпидемии за город. Закрывшись от мира на старинной вилле, они стали коротать вечера, рассказывая друг другу истории. Одни из историй поражали своей откровенностью, другие – пугали, а третьи заставляли молодых людей неожиданно вспомнить о том, что на самом деле значат такие слова, как: любовь, человечность и благородство. Каждый день они обсуждали ужасные подробности чумной эпидемии, почти уничтожившей их родной город, и каждый день, желая ощутить радость жизни на пороге смерти, они рассказывали все более захватывающие и ужасающие истории. Десять дней они рассказывали по десять историй. «Декамерон» Боккаччо стал одним из главных произведений итальянского Ренессанса. Великая книга была написана в 1350-х годах, после вспышки чумы, унесшей половину населения Италии. Церковь запретила «Декамерон» из-за большого количества аморальных, эротических и жестоких сцен, но жители страны моментально полюбили книгу, воспевающую силу любви и радость к жизни, книгу, описывающую все, даже самые ужасные стороны человеческой жизни и напоминающую о силе человеческого духа. Как никогда «Декамерон» актуален и сегодня. Предлагаемое издание содержит в себе самый полный перевод книги, изданный без каких-либо купюр и сокращений.

  The Collected Works of Love, Lust and Passion

  Джованни Боккаччо

  This comprehensive eBook presents the complete works or all the significant works – the Œuvre – of this famous and brilliant writer in one ebook – 14819 pages easy-to-read and easy-to-navigate:
  • THE KAMA SUTRA OF VATSYAYANA • MY SECRET LIFE – Anonymous Author • FORBIDDEN FRUIT – LUSCIOUS AND EXCITING STORY AND MORE FORBIDDEN FRUIT OR MASTER PERCY'S PROGRESS
  • MEMOIRS OF FANNY HILL – By John Cleland • VENUS IN FURS by LEOPOLD VON SACHER-MASOCH
  • The Life and Amours OF THE Beautiful, Gay and Dashing Kate Percival – The Belle of the Delaware • THE SATYRICON by Petronius Arbiter • THE DECAMERON OF GIOVANNI BOCCACCIO • EROTICA ROMANA By Johann Wolfgang Goethe • ULYSSES by James Joyce

  The Collected Works of Giovanni Boccaccio

  Джованни Боккаччо

  The Decameron – Decamerone, subtitled Prince Galehaut is a collection of novellas by the 14th-century Italian author Giovanni Boccaccio (1313–1375). The book is structured as a frame story containing 100 tales told by a group of seven young women and three young men sheltering in a secluded villa just outside Florence to escape the Black Death, which was afflicting the city. Boccaccio probably conceived the Decameron after the epidemic of 1348, and completed it by 1353. The various tales of love in The Decameron range from the erotic to the tragic. Tales of wit, practical jokes, and life lessons contribute to the mosaic. In addition to its literary value and widespread influence, it provides a document of life at the time. Written in the vernacular of the Florentine language, it is considered a masterpiece of classical early Italian prose.

  Dekameron

  Джованни Боккаччо

  Dekameron znaczy „dziesięć dni”. Dzieło Giovanniego Boccaccia tak właśnie zostało podzielone: na dziesięć dni, podczas których dziesięcioro mieszkańców Florencji (siedem dam i trzech kawalerów), którzy z obawy przed szerzącą się zarazą opuścili miasto, przedstawia kolejno swoje opowieści na zadany temat. Wszystko razem tworzy zbiór stu nowel, a kompozycja całości przypomina Baśnie z tysiąca i jednej nocy. Cudowności i baśniowych motywów jest tu jednakże niewiele, wiele za to mówią te historie o kulturze i obyczajach renesansowych Włoch.Dominującym tematem jest miłość we wszelkich swych odcieniach – od najwyższej wzniosłości do najbardziej cielesnego erotyzmu, niegardzącego niekiedy sprośnymi akcentami buffo. Autor ze swobodą krytykuje nadużycia kleru, nawiązuje też do ostrych podziałów na stronnictwa propapieskich gwelfów i procesarskich gibelinów, które antagonizowały poszczególne miasta i regiony włoskie przez kilka stuleci, począwszy od XII w. Nic dziwnego, że wydane w 1470 roku dzieło (znane wcześniej prawdopodobnie w odpisach i we fragmentach), w XVI w. znalazło się na indeksie ksiąg zakazanych.W czasach Boccaccia, znajomego Petrarki i przyjaciela Dantego, twórczość prozatorska była niżej ceniona niż poetycka, jednak dziś autor Dekameronu ceniony jest przede wszystkim jako twórca modelu nowożytnej noweli i obrońca głęboko humanistycznej zasady, by ludzkie rzeczy mierzyć ludzką miarą.